Generatieregeling

Is de generatieregeling iets voor uw bedrijf?

De pensioenrichtleeftijd is sinds 1 januari 2018 68 jaar. De aow-leeftijd is voor iedereen (geboren na 1955) in 2021 66 jaar en 4 maanden. Dit verschuift geleidelijk naar 67 jaar in 2024. De verhoging van de aow- en pensioenleeftijd komt door stijging van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Voor veel bedrijven en ook bij veel werknemers is de impact groot.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Langer doorwerken heeft grote impact

De beleving van langer doorwerken is voor veel mensen lastig. Misschien heeft u veel oudere werknemers in dienst. Hoe zorgt u dat ze gemotiveerd blijven? En kunnen ze mee met alle digitale en technische ontwikkelingen? De generatieregeling kan dan een oplossing zijn.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De generatieregeling is een manier om uw oudere werknemers langer gemotiveerd en vitaal te houden zodat ze hun hogere pensioenleeftijd halen. En tegelijkertijd ruimte te maken voor jongeren om zo uw bedrijf actief te houden.
Vrijblijvend gesprek
maak een afspraak

Voor welke bedrijven is dit interessant?

De generatieregeling is interessant:

  1. Als u op korte termijn een grote leeftijdsgerelateerde uitstroom of uitval verwacht.
  2. De arbeidsuren van werknemers voldoende zijn om deze te kunnen verminderen.
  3. Als u behoefte heeft aan instroom van jongere of nieuwe werknemers.
Het is wel belangrijk om inzicht te hebben in de verwachte belangstelling zodat bezetting en capaciteit geborgd kan worden. Ook is het belangrijk om te blijven monitoren of de generatieregeling effectief is voor de gewenste doelen.

Hoe werkt de generatieregeling?

Werknemers die 5 jaar voor hun aow-gerechtigde leeftijd zitten, kunnen minder (parttime) gaan werken. Een werknemer werkt dan minimaal de helft of meer van de uren van zijn oorspronkelijke arbeidscontract.

Hoog-laag methode

Door gebruik te maken van de hoog-laag methode uit de pensioenregeling blijft het netto inkomen vrijwel onveranderd tot pensioendatum. Er zijn geen fiscale gevolgen. Voor de generatieregeling heeft de belastingdienst goedkeuring gegeven dat de werknemer vroegpensioen kan opnemen over de uren die hij niet werkt en waarvoor hij geen vergoeding of salaris meer ontvangt vanuit de werkgever.
Generatieregeling

Werk-privé balans

De betere werk-privé balans van de oudere werknemers zorgt voor meer motivatie om het werk vol te houden en een kleinere kans op verzuim of uitval. Er ontstaat ook ruimte in uw bedrijf voor jongeren of nieuwe instroom. Maar ook kennis en ervaring blijft langer behouden in uw bedrijf en kan geleidelijk worden overgedragen aan jongere werknemers.

Wat kunnen we voor u betekenen?

We begeleiden het gehele proces voor u. Van werknemersgesprekken tot het inregelen van het pensioen. We kunnen de communicatie met uw werknemers en de pensioenuitvoerder verzorgen zodat u daar geen omkijken naar heeft.
We beginnen meestal met een groepspresentatie waarin we uw oudere werknemers uitleg geven over de generatieregeling. Zijn werknemers geïnteresseerd? Dan kunnen we een persoonlijk gesprek inplannen. Vervolgens kunnen we voor iedere werknemer een individuele berekening maken. We geven dan een totaalbeeld van alle opgebouwde pensioenaanspraken, ook bij vorige werkgevers.

Als een werknemer gebruik wil maken van de generatieregeling dan nemen wij contact op met de pensioenuitvoerder(s) om de regeling in werking te zetten.

Meer over pensioen-

ontwikkelingen?


Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Meer weten?

Neem contact op met uw pensioenadviseur voor een informatief gesprek over de generatieregeling.

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
977 beoordelingen
Veelgestelde vragen