De regeling Vervroegd Uittreden is versoepeld

In het pensioenakkoord staan tijdelijke maatregelen die u als werkgever de mogelijkheid geven een vroegpensioenregeling aan te bieden aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn. Zodat ze eerder kunnen stoppen met werken.

Wat is de Regeling Vervroegd Uittreden?

Sinds 1 januari 2006 is er geen fiscaal voordeel meer voor VUT en andere vroegpensioenregelingen. Wilt u een werknemer financieel helpen om eerder te stoppen met werken? Dat kan via de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Via een uitkering kan de periode tot aan pensioen worden overbrugd. Het is eigenlijk een verkapte vroegpensioenregeling. Maakt u hiervan gebruik? Dan legt de belastingdienst u een sanctie op in de vorm van een eindheffing van 52%.

Versoepeling van de regeling

Het pensioenakkoord brengt een versoepeling van de RVU. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2025 betaalt u geen belasting over een RVU tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW voor alleenstaanden. Dit is een (bruto) bedrag van € 2.182,- (bedrag 2024) per werknemer per maand.

En er is nog een uitloopperiode. In 2025 kunt u als werkgever nog een regeling toekennen aan een medewerker die in dat jaar maximaal 3 jaar jonger is dan zijn AOW-leeftijd. De belastingheffing van 52% geldt dan ook niet in de jaren 2026, 2027 en 2028 (uitloopperiode).

Vrouw zit aan tafel met laptop lacht – Pensioen – Zakelijk

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de versoepeling van de RVU.

 • Zo mag het vervroegde uittreden maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd ingaan.
 • Het totale bedrag mag in een keer of in termijnen worden uitgekeerd.
 • En zowel u als uw werknemer moeten het eens zijn met het vertrek en met de vergoeding.

Is de uitkering niet voldoende voor uw werknemer?

Is de hoogte van de RVU voor uw werknemer niet voldoende om eerder te stoppen met werken? Dan zijn er een aantal mogelijkheden.

 • Als werkgever mag u ook een hoger bedrag afspreken. Het deel dat boven de vrijstelling van € 1.874,- uitkomt, wordt dan belast met de eindheffing.
 • De werknemer kan eigen financiële middelen inzetten, zoals spaargeld.
 • Het is mogelijk (een deel van) het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Of de pensioenuitkeringen te laten variëren (eerst hoge uitkeringen en daarna lagere uitkeringen).
 • Daarnaast worden de wettelijke mogelijkheden om verlof te sparen uitgebreid van 50 weken naar 100 weken.

In het pensioenakkoord is ook opgenomen dat een deelnemer op de pensioendatum maximaal 10% van het pensioenkapitaal ineens mag opnemen, zonder verplicht bestedingsdoel. De datum van inwerkingtreding van deze keuzemogelijkheid is 1 januari 2024.

Vragen?

Misschien zijn er binnen uw organisatie werknemers voor wie dit speelt? Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
667 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.