Instemmingsrecht

Instemmingsrecht en pensioenakkoord: hoe zit dat?

Het pensioenakkoord is nog steeds ‘hot’. Op dit moment wordt er veel gesproken over het tijdelijk afschaffen van het individueel instemmingsrecht. Vooral als het gaat om pensioenregelingen in een pensioenfonds. Voor een verzekerde pensioenregeling verandert het huidige kader van instemming niet. Maar hoe zit het nu precies? We zetten een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij:
Bel Zicht
direct een adviseur spreken

1. U wilt in de toekomst wijzigingen aanbrengen in de pensioenregeling. Mag dat?

Ja. U bent wel wettelijk verplicht de wijzigingen van de bestaande pensioenregeling, al dan niet via de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad (OR), met de deelnemers af te stemmen. Is er geen OR of PVT ingesteld? Dan moet elke deelnemer individueel akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen.

Tip

Laat deelnemers, ook wanneer PVT of OR hebben ingestemd, individueel instemmen, zodat er bij een eventuele rechtsgang achteraf geen enkele discussie ontstaat.
Pensioenakkoord - Zicht adviseurs

2. In het pensioenakkoord spreekt men van ‘adequate compensatie’. Wat betekent dat?

Eventuele nadelen voor het te verwachten pensioen door de overstap naar een nieuw contract en een andere manier van pensioenopbouw worden adequaat en kostenneutraal gecompenseerd. De werkgever laat, in samenwerking met de pensioenuitvoerder, zien welke maatregelen zijn genomen. Alle deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in de hoogte van hun pensioen dat zij vóór de overstap mochten verwachten en het verwachte pensioen na de overstap.

3. Hoe zit het met compensatie bij verzekerde pensioenregelingen?

Dit hangt af van het soort regeling:

DC-/beschikbare premieregelingen

Hierbij kunt u ervoor kiezen bestaande deelnemers in premieregelingen met een progressieve premie te blijven faciliteren. Nieuwe deelnemers ontvangen uiterlijk 1 januari 2027 een leeftijdsonafhankelijke premie. Zij starten in het nieuwe systeem en bouwen pensioen op met de vlakke premiesystematiek. Dat betekent dat voor huidige deelnemers in premieregelingen er in beginsel geen wijziging is. Uitgangspunt is: voor nieuwe medewerkers geen versobering van de regeling.

DB-/middelloon- en eindloonregelingen

Hierbij is er waarschijnlijk wel sprake van een wijziging. En kunt u er niet voor kiezen om deze regeling voor uw bestaande deelnemers te blijven faciliteren. Dat betekent dat u inzicht moet geven aan uw bestaande deelnemers over eventuele nadelen voor het te verwachten pensioen door de overstap naar een nieuw contract en over de andere manier van pensioenopbouw. Waar nodig, worden bestaande deelnemers adequaat en kostenneutraal gecompenseerd.

4. Een transitieplan; wat staat er in en wanneer is het nodig?

Alle werkgevers worden wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. Hierin staan alle keuzes, overwegingen en berekeningen die de basis vormen van de gemaakte afspraken. Het wordt meegezonden bij het verzoek om inspraak of overleg voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de OR, PVT of Personeelsvergadering (PV).
In het transitieplan moet per leeftijdscategorie duidelijk zichtbaar gemaakt worden wat de effecten zijn van de overgang naar een andere pensioentoezegging. Het is mogelijk dat werknemers in bepaalde leeftijdscategorieën gecompenseerd moeten worden voor deze overgang. 

Bij DC-/beschikbare premieregelingen zijn er geen compensatieregelingen als er gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling (eerbiedigende werking voor stijgende staffels voor de huidige deelnemers). Past u de DC-regeling voor de huidige deelnemers aan? Dan is er sprake van een transitie en een mogelijke compensatieregeling.

Bij DB-/middelloon- en eindloonregelingen is er wel sprake van een transitie.

Pensioenakkoord - Zicht adviseurs

5. Kan ik een verzekerde pensioenregeling eenzijdig wijzigen?

Nee, dat is niet mogelijk. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dit betekent dat u als werkgever niet eenzijdig een bestaande pensioenregeling kunt wijzigen. Dit geldt voor alle wijzigingen. Grote wijzingen zoals de overgang naar een ander pensioenproduct, maar ook een kleinere wijziging bijvoorbeeld in de toeslagverlening of de hoogte van de kosten.
Wijzigt u de pensioenregeling zonder instemming? Dan loopt u het risico dat deelnemers in de toekomst hun rechten op basis van de oude pensioenregeling kunnen claimen. Wordt een dergelijke claim toegewezen? Dan kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen.

Tip

Laat deelnemers, ook als PVT of OR hebben ingestemd, individueel instemmen. Zodat er bij een eventuele rechtsgang achteraf geen enkele discussie ontstaat.

6. Wat kunt u van ons verwachten?

Op het moment dat duidelijk is of en hoe uw verzekerde pensioenregeling wordt ‘geraakt’ door het pensioenakkoord, nemen we contact met u op.
We kunnen u helpen met:
  • de uitleg aan en instemming van uw medewerkers, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.
  • de eventuele wijziging van de bestaande pensioenregeling, het geven van inzicht aan de bestaande deelnemers in de pensioenregeling, het doorrekenen van een adequate compensatie en het adviseren van een toekomstbestendige pensioenregeling.
  • het opstellen van het transitieplan.

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
948 beoordelingen
Veelgestelde vragen