Verschuiving pensioenrichtleeftijd

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, wat zijn de gevolgen?

De gemiddelde levensverwachting neemt nog steeds toe. Hierdoor verschuift de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Als gevolg daarvan is sinds 2018 ook de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar verschoven. De pensioenrichtleeftijd is een van de uitgangspunten voor het bepalen van de fiscaal maximale pensioenregeling.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, download onze gratis vraag en antwoord

Vanaf 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Wat betekent dit voor u als werkgever en voor uw werknemers? Lees meer hierover in de vraag en antwoord. Meer weten? Maak een afspraak met een pensioenadviseur via: 070-338 30 06.
Verschuiving pensioenrichtleeftijd - Zicht adviseurs
Pensioenakkoord 2019: wat betekent het voor u als werkgever?

Pensioen Update special

Lees alle achtergrondinformatie over de verschuiving van de pensioenrichtleeftijd in onze Pensioen Update.

 • Wat zijn de wijzigingen in de pensioenopbouw?
 • Welke beleid kiest uw pensioenuitvoerder?
 • Hoe kan Zicht u helpen?
Verschuiving pensioenrichtleeftijd - Zicht adviseurs

Wat zijn de gevolgen?

De pensioenregeling voor u of uw werknemers gaat nu nog uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar, of misschien zelfs nog van 65 jaar. De maximale fiscale opbouw per jaar moet mogelijk hierop aangepast worden.

Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen: voor collectieve pensioenregelingen via een verzekeraar, premiepensioeninstelling (PPI) of algemeen pensioenfonds (APF), voor pensioenregelingen bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), maar ook voor individuele pensioenregelingen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Elias van Belzen - Zicht adviseurs
U heeft vaak ook nog andere keuzemogelijkheden dan het standaardvoorstel van uw pensioenuitvoerder. Verdiep u daar in voordat u kiest.
Elias van Belzen - Zicht adviseurs

Elias van Belzen

manager pensioen

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt een voorstel van uw pensioenuitvoerder. Hierin leest u of en hoe uw pensioenregeling kan worden aangepast. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw pensioenregeling binnen de nieuwe fiscale regels te brengen. Dat hangt af van het beleid van uw pensioenuitvoerder.

Wist u dit?

 • De pensioenrichtleeftijd is niet hetzelfde als de AOW leeftijd.
 • De pensioenrichtleeftijd is een (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximale toegestane fiscale opbouwruimte.
 • Dit is dus van belang voor uw pensioenregeling en voor privé voorzieningen.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1468 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.