Wet Pensioencommunicatie

Wat betekent de Wet Pensioencommunicatie voor u als werkgever?

Het doel van de Wet Pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer
weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is
en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Als werkgever heeft u een signaalfunctie richting uw werknemers. U bent goed op de hoogte wat er speelt. Daarom wordt er volgens de Wet Pensioencommunicatie van u verwacht dat u werknemers actief informeert over de veranderingen op pensioengebied. In de pensioenregeling, maar juist ook bij life-events. Zo wil de overheid het pensioenbewustzijn stimuleren van alle werknemers!

Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Een groot deel van de communicatieverplichtingen komt op grond van de Wet Pensioencommunicatie bij de pensioenuitvoerders te liggen. Maar voor u als werkgever is er in de nieuwe Wet Pensioencommunicatie ook een belangrijke rol. U bent als werkgever het eerste aanspreekpunt van uw werknemer en moet de werknemer informeren over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Daarbij moet u aangeven op welke momenten er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden. En waar verder pensioeninformatie te vinden is. De Wet Pensioencommunicatie gaat dus verder dan alleen communicatie over de eigen pensioenregeling.

Hiermee wordt dan ook van u verwacht dat u goed op de hoogte bent van uw pensioenregeling, en de bijbehorende fiscale- en juridische wetgeving.

Maurice Vanwersch - Zicht adviseurs
Werknemers overhalen om tijd te besteden aan hun pensioenregeling is vrijwel onmogelijk. Door aandacht te geven aan de persoonlijke situatie bij pensioengebeurtenissen worden werknemers pas echt betrokken!
Maurice Vanwersch - Zicht adviseurs

Maurice Vanwersch

pensioenadviseur
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u als werkgever?

Wat zijn de mogelijkheden?

We hebben verschillende communicatiemiddelen op maat en expertisegebieden. Samen met de HR-afdeling kijken we naar de communicatiebehoefte. Geen pensioenregeling en geen werknemer is hetzelfde. Sommige werkgevers hebben een personeelsbestand met vooral werknemers tot 40 jaar. Deze doelgroep heeft een andere behoefte dan bedrijven waar veel 55-plussers werken. 
Meer tabelgegevens
Schriftelijk
PersoonlijkKennis
 • Informatieve brieven
 • Pensioeninformatiesets
 • Pensioentrainingen voor de afdeling HR en/of de OR.
We maken informatieve brieven passend bij uw pensioenregeling. Met onze informatiesets geven we relevante informatie bij verschillende life-events.Wij verzorgen een presentatie aan uw werknemers, waarin we in duidelijke taal uitleg geven over pensioen. Aanvullend kunnen we spreekuren verzorgen waar werknemers in een individueel gesprek verder geïnformeerd worden over de pensioenregeling en waar ze hun persoonlijke vragen kunnen stellen.Uw HR-afdeling of OR wordt getraind in de kenmerken van uw pensioenregeling. En het beantwoorden van de veel voorkomende vragen en situaties van uw werknemers.

Kansen voor u als werkgever

 • Het blijkt dat als u regelmatig uitleg geeft over uw pensioenregeling, uw werknemers zich ook meer bewust zijn van wat u voor hen heeft geregeld.
 • Ook zal dit de vragen, die u eventueel van uw werknemers over de pensioenregeling krijgt, vaak beantwoorden.
 • Het belang van de arbeidsvoorwaarde pensioen stijgt voor uw werknemers.
 • En de pensioencommunicatie heeft ook een positief effect op de werknemerstevredenheid.
 • Zicht pensioencommunicatie, ondersteuning voor werkgevers

Meer over pensioen-

ontwikkelingen?


Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Financiële foto als hulpmiddel in pensioencommunicatie

 • Als ik door arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken, wat is dan mijn inkomen?
 • Wat is mijn inkomen vanaf mijn pensioendatum, als ik 67 ben? 
 • Wat gebeurt er op financieel gebied als mijn partner overlijdt?
Vragen die bij veel werknemers spelen, maar waar bijna niemand het antwoord op weet. Daarom is de interesse voor de jaarlijkse pensioeninformatie laag en hebben werknemers geen idee of en welke aanvullende verzekeringen er geregeld zijn.

Met de Financiële foto krijgen werknemers in één keer een helder overzicht van de persoonlijke financiële situatie onder verschillende omstandigheden. Zo weten werknemers waar ze aan toe zijn. En kunnen ze als het nodig is ook zoeken naar een passende oplossing.

Meer weten over de wet pensioencommunicatie?

Neem contact op met uw pensioenadviseur voor een informatief gesprek over de Wet Pensioencommunicatie.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1840 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.