Wet pensioencommunicatie

Zorg voor medewerkers - Wet pensioencommunicatie

Het doel van de Wet pensioencommunicatie is dat de pensioendeelnemer
weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is
en zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Als werkgever heeft u een signaalfunctie richting uw medewerkers. U bent goed op de hoogte wat er speelt. Daarom wordt er van u verwacht dat u medewerkers actief informeert over de veranderingen op pensioengebied. In de pensioenregeling, maar juist ook bij life-events. Zo wil de overheid het pensioenbewustzijn stimuleren van alle medewerkers!

Bel ons
Wij regelen het voor u

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Eerste aanspreekpunt

Een groot deel van de communicatieverplichtingen komt op grond van de Wet pensioencommunicatie bij de pensioenuitvoerders te liggen. Maar voor u als werkgever is er in de nieuwe wetgeving ook een belangrijke rol. U bent als werkgever het eerste aanspreekpunt van uw werknemer en moet de werknemer informeren over de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Daarbij moet u aangeven op welke momenten er wellicht andere keuzes gemaakt moeten worden. En waar verder pensioeninformatie te vinden is. Dat gaat dus verder dan alleen communicatie over de eigen pensioenregeling.

Hiermee wordt dan ook van u verwacht dat u goed op de hoogte bent van uw pensioenregeling, en de bijbehorende fiscale- en juridische wetgeving.
Pensioencommunicatie - Zicht adviseurs

Benno Schelhaas - Zicht adviseurs
Verzorgt u deze verplichte communicatie zelf of helemaal niet? Wij bieden diverse vormen van werknemerscommunicatie, dus helpen u graag hierbij.
Benno Schelhaas - Zicht adviseurs

Benno Schelhaas

pensioenadviseur

Wat kunnen we voor u betekenen?

We kunnen u ondersteunen in de communicatie over de pensioenregeling en over alle keuzemogelijkheden. Al onze pensioenmedewerkers zijn WFT gecertificeerd. Daarnaast heeft Zicht ook gecertificeerde financiële planners (FFP-ers) die in geval van een uitgebreid informatieverzoek een financiële planning kunnen maken.

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor u

Presentatie voor het informeren van uw werknemers over de pensioenregeling

Wij verzorgen in overleg met u een presentatie aan uw werknemers, waarin we in duidelijke taal informatie geven over pensioen in het algemeen en een specifieke toelichting geven over de pensioenregeling van uw onderneming.

Individuele gesprekken met werknemers

Wij kunnen bij u op kantoor spreekuren verzorgen waar de werknemers in een individueel gesprek met onze pensioenadviseur verder geïnformeerd worden over de pensioenregeling en waar ze hun persoonlijke vragen kunnen stellen.

Kansen voor u als werkgever

 • Het blijkt dat als u regelmatig uitleg geeft over uw pensioenregeling, uw werknemers zich ook meer bewust zijn van wat u voor hen heeft geregeld.
 • Ook zal dit de vragen, die u eventueel van uw werknemers over de pensioenregeling krijgt, vaak beantwoorden.
 • Het belang van de arbeidsvoorwaarde pensioen stijgt voor uw werknemers.
 • En de pensioencommunicatie heeft ook een positief effect op de medewerkerstevredenheid.
Pensioencommunicatie - Zicht adviseurs

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Veelgestelde vragen

 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.