Wet pensioenverdeling bij scheiding

Opnieuw uitgesteld

Op dit moment regelt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) de verdeling van het pensioen als een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbonden wordt. Omdat dit een oude wet is, is er een aangepaste wet opgesteld. De Wet pensioenverdeling bij scheiding. Deze zou per 1 juli 2022 ingaan. Minister Schouten, onder andere verantwoordelijk voor Participatie en Pensioenen, stelt nu voor om de datum uit te stellen naar 1 januari 2027.

Wetgeving – Pensioen – Particulier

Waarom wordt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding aangepast?

De huidige wet bestaat al 20 jaar. De regering vindt dat de wet vernieuwing nodig heeft om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

De belangrijkste redenen voor aanpassing zijn:

 • Er wordt weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wvps biedt.
 • Het mededelingsformulier is te ingewikkeld en uitgebreid. Mededelingsformulier informeert pensioenuitvoerder dat er twee betaalstromen zijn. Een naar pensioenopbouwer en een naar ex-partner.
 • Bovendien wordt vaak vergeten binnen twee jaar na de scheiding te reageren.
 • De ex-partner is afhankelijk van de keuzes die zijn of haar ex-partner maakt.

Waarom wil de minister de ingangsdatum van de nieuwe wet uitstellen?

Kort gezegd zijn er twee redenen voor het uitstel.

 1. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Pensioenuitvoerders kunnen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel alvast rekening houden met de aanpassingen in de wet.
 2. Uitstel van de wet voorkomt dat pensioenuitvoerders kort na elkaar twee ingrijpende (ICT-)wijzigingen moeten doorvoeren.

De nieuwe wet is natuurlijk niet voor niets bedacht. Daarom is minister Schouten van plan om overbruggingsmaatregelen in te voeren. Dan kunnen goede elementen uit de wet toch al van toepassing worden. Wat deze maatregelen precies zijn, overlegt de minister nog met belangrijke partijen in de pensioensector.

Moderne rechter met wetboek – Zakelijk

De wet nu en per 2027 op hoofdlijnen naast elkaar

Huidige wet

In de basis hebben ex-partners bij echtscheiding recht op:

 • de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Het maakt hierbij niet uit onder welk huwelijksvermogensregime de partners zijn getrouwd.
 • bijzonder partnerpensioen. Dit is in andere wetgeving vastgelegd, namelijk de Pensioenwet. Deze wetgeving zal niet wijzigen. Wel lichten we kort toe wat hierin staat. Het tot aan de scheidingsdatum “opgebouwde” partnerpensioen komt geheel toe aan de ex-partner. Ook het vóór het huwelijk opgebouwde partnerpensioen, tenzij dit partnerpensioen al aan een andere ex-partner toekomt. Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd (dan is er geen sprake van opbouw) is er geen bijzonder partnerpensioen verzekerd bij overlijden vóór de pensioendatum. Het pensioenkapitaal dat is opgebouwd is in bijna alle gevallen ook bedoeld voor het partnerpensioen na de pensioendatum. In dat geval komt het partnerpensioen dat aangekocht kan worden van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenkapitaal toe als bijzonder partnerpensioen aan de ex-partner.

Is er niets afgesproken tijdens de echtscheiding? Dan gelden de standaarden zoals hierboven weergegeven. Het is “regelend recht”, dus als de ex-partners in overeenstemming afspraken maken, gelden die vastgelegde afspraken.

Nieuwe wet

 • Conversie wordt de nieuwe standaardverdeling. De ex-partner krijgen een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Zij kunnen zelf de ingangsdatum bepalen en zijn voor de uitbetaling niet langer afhankelijk van het in leven zijn van de ex-partner.
 • Het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen én partnerpensioen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door twee. Dit bedrag wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioenaanspraak. (Het partnerpensioen dat toekomt aan de ex-partner wordt dus beperkt tot de huwelijkse periode en gehalveerd).
 • Bij overlijden van de ex-partner, behoudt de andere ex-partner het recht op zijn ouderdomspensioenaanspraak.
 • De ex-partners kunnen binnen 6 maanden na de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand, aan de pensioenuitvoerder aangeven dat zij afzien van conversie en afwijkende afspraken hebben gemaakt.
 • De ex-partners kunnen daarnaast:
  • in het geheel afzien van pensioenverdeling
  • een andere verdeling dan half/half hanteren
Mededelingsformulier

De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken, moeten zij zelf binnen 2 jaar na de scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit kan met het formulier “Meldingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding”.

Conversie

Ex-partners mogen afwijken van de standaard verdeling, bijvoorbeeld 40/60 in plaats van 50/50. Daarnaast kunnen ze kiezen voor Het ouderdomspensioen wordt dan bij scheiding onvoorwaardelijk gesplitst. Dit is in elke situatie anders en het is verstandig om hierover met een adviseur in gesprek te gaan, als deze wens aan de orde is.

Oudere meneer – Pensioen – Particulier

We helpen u graag

U kunt zich voorstellen dat dit materie is waar niet iedereen meteen ‘in wil duiken’. Toch is het verstandig om uw werknemers te informeren over dit onderwerp en over de noodzaak om hier tijdig advies over in te winnen. Heeft u daar ondersteuning bij nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag!

We regelen het voor u

 • Bij een nieuwe pensioenregeling
 • Bij een aanpassing op de regeling
 • Bij het beheren van de regeling
 • Over pensioencommunicatie
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
662 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.