Lage rekenrente

Wat betekent de lage rekenrente voor uw pensioenregeling?

De lage rentestand in combinatie met pensioen is veel in het nieuws. Als gevolg van de lage rentestand en toenemende levensverwachting is de waarde van het vermogen van veel pensioenfondsen te laag om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Maar heeft deze lage rentestand en toenemende levensverwachting ook gevolgen voor pensioenregelingen die bij verzekeringsmaatschappijen verzekerd zijn?
Bel Zicht
Wij regelen het voor u
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u als werkgever?

Heeft u een eindloon- of middelloonregeling?

Als u een eindloon- of middelloonregeling heeft ligt het risico van een lage rentestand en stijgende leeftijdsverwachting bij de verzekeringsmaatschappij én bij u als werkgever. Dit komt omdat de pensioenuitkeringen van de deelnemers gegarandeerd zijn.
 

Voorbeeld

U heeft afgesproken met uw werknemer dat de uitkering van het ouderdomspensioen € 10.000,- is. Als dit door lage rentestand niet haalbaar is, moeten u en uw verzekeringsmaatschappij ‘bijleggen’. Voor de werknemer heeft dit verder geen gevolgen.
 
Als het zo is dat er niet voldoende geld in kas is bij de verzekeringsmaatschappij om de pensioenen uit te keren, dan past de verzekeringsmaatschappij zijn tarieven aan. Deze aanpassing van het tarief kan alleen plaatsvinden bij verlenging van een pensioencontract of wanneer een nieuw contract wordt afgesloten.

Wat betekent dit voor u?

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die de rekenrente verlagen, andere verzekeringsmaatschappijen vragen u om een garantieopslag. Dat betekent in beide gevallen dat u meer gaat betalen. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een verlaging van de rekenrente van 3% naar 2,5% dan kunnen uw pensioenkosten met zo’n 20% tot 25% stijgen. Inmiddels is de rekenrente zelfs lager.

Meer over pensioen-

ontwikkelingen?


Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Heeft u een beschikbare premieregeling?

Bij een pensioenregeling op basis van beschikbare premie loopt de werknemer het risico als de uiteindelijke pensioenuitkering lager dan verwacht uitvalt.
 

Voorbeeld

U spreekt af dat u nu geld wegzet voor het ouderdomspensioen van uw werknemer. U stelt iedere maand een vast bedrag beschikbaar en dat bedrag zou bij een standaard rekenrente van 3% bijvoorbeeld € 100.000,- moeten opleveren op pensioendatum. Met dit geld wordt op de pensioendatum het pensioen aangekocht. Omdat hier de rente op van invloed is, kan de uitbetaling enorm verschillen afhankelijk van de rentestand van dat moment. Dit kan een pensioenuitkering van € 4.000,- per jaar betekenen maar ook € 8.500,-.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

De rentestand is nu laag en we leven steeds langer. Dit betekent voor uw
werknemers die bijna met pensioen gaan dat hun pensioenuitkering flink
kan tegenvallen. Tot 2012 werden de in de UPO’s (Uniform Pensioen
Overzicht) gegeven indicaties van aan te kopen pensioen gebaseerd op
een rentestand op de pensioendatum van 4%.
 
Sinds 2016 zijn de pensioenindicaties berekend op basis van de actuele rekenrente van pensioenuitvoerders. Dit percentage is per pensioenuitvoerder verschillend en varieert tussen de 1% en 1,3%.Werknemers die de oudere UPO’s vergelijken zien dus een flink verschil in het te bereiken pensioen.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat uw werknemers weten wat de gevolgen kunnen zijn van een lage rentestand voor hun pensioen. Ons advies is om ze regelmatig te informeren over de inhoud van hun pensioenregeling. Zo weten ze wat er speelt en worden onaangename verrassingen voorkomen.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1872 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.