Wat betekent de lage rekenrente voor uw pensioenregeling?

De lage rentestand in combinatie met pensioen is veel in het nieuws. Als gevolg van de lage rentestand en toenemende levensverwachting is de waarde van het vermogen van veel pensioenfondsen te laag om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Maar heeft deze lage rentestand en toenemende levensverwachting ook gevolgen voor pensioenregelingen die bij verzekeringsmaatschappijen verzekerd zijn?

Heeft u een eindloon- of middelloonregeling?

Als u een eindloon- of middelloonregeling heeft ligt het risico van een lage rentestand en stijgende leeftijdsverwachting bij de verzekeringsmaatschappij én bij u als werkgever. Dit komt omdat de pensioenuitkeringen van de deelnemers gegarandeerd zijn.

Voorbeeld

U heeft afgesproken met uw werknemer dat de uitkering van het ouderdomspensioen € 10.000,- is. Als dit door lage rentestand niet haalbaar is, moeten u en uw verzekeringsmaatschappij ‘bijleggen’. Voor de werknemer heeft dit verder geen gevolgen.

Als het zo is dat er niet voldoende geld in kas is bij de verzekeringsmaatschappij om de pensioenen uit te keren, dan past de verzekeringsmaatschappij zijn tarieven aan. Deze aanpassing van het tarief kan alleen plaatsvinden bij verlenging van een pensioencontract of wanneer een nieuw contract wordt afgesloten.

Wat betekent dit voor u?

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die de rekenrente verlagen, andere verzekeringsmaatschappijen vragen u om een garantieopslag. Dat betekent in beide gevallen dat u meer gaat betalen. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een verlaging van de rekenrente van 3% naar 2,5% dan kunnen uw pensioenkosten met zo’n 20% tot 25% stijgen. Inmiddels is de rekenrente zelfs lager.

Meer over pensioen-
ontwikkelingen?

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Heeft u een beschikbare premieregeling?

Bij een pensioenregeling op basis van beschikbare premie loopt de werknemer het risico als de uiteindelijke pensioenuitkering lager dan verwacht uitvalt.

Voorbeeld

U spreekt af dat u nu geld wegzet voor het ouderdomspensioen van uw werknemer. U stelt iedere maand een vast bedrag beschikbaar en dat bedrag zou bij een standaard rekenrente van 3% bijvoorbeeld € 100.000,- moeten opleveren op pensioendatum. Met dit geld wordt op de pensioendatum het pensioen aangekocht. Omdat hier de rente op van invloed is, kan de uitbetaling enorm verschillen afhankelijk van de rentestand van dat moment. Dit kan een pensioenuitkering van € 4.000,- per jaar betekenen maar ook € 8.500,-.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

De rentestand is nu laag en we leven steeds langer. Dit betekent voor uw
werknemers die bijna met pensioen gaan dat hun pensioenuitkering flink
kan tegenvallen. Tot 2012 werden de in de UPO’s (Uniform Pensioen
Overzicht) gegeven indicaties van aan te kopen pensioen gebaseerd op
een rentestand op de pensioendatum van 4%.

Sinds 2016 zijn de pensioenindicaties berekend op basis van de actuele rekenrente van pensioenuitvoerders. Dit percentage is per pensioenuitvoerder verschillend en varieert tussen de 1% en 1,3%.Werknemers die de oudere UPO’s vergelijken zien dus een flink verschil in het te bereiken pensioen.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat uw werknemers weten wat de gevolgen kunnen zijn van een lage rentestand voor hun pensioen. Ons advies is om ze regelmatig te informeren over de inhoud van hun pensioenregeling. Zo weten ze wat er speelt en worden onaangename verrassingen voorkomen.

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
685 beoordelingen
  • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
  • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
  • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.