Pensioen in één keer uitbetalen: extra keuzerecht

Het pensioenakkoord geeft mensen die pensioen hebben opgebouwd een extra keuzemogelijkheid. Vanaf 1 juli 2023 kan iemand maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen bij pensionering in een keer laten uitbetalen.

Dit is een keuzerecht voor deelnemers aan een pensioenregeling. Alle pensioenuitvoerders zijn verplicht hieraan mee te werken.

Zoë helpt u graag verder

Kan ik mijn pensioen in één keer laten uitbetalen? En wat zijn de voorwaarden?

Neemt iemand ineens een waarde op, dan blijft een lager levenslang pensioen over. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

 • De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen. Bij deeltijd pensioen mag er telkens 10% van het deel van het pensioen dat ingaat worden afgekocht.
 • Voorafgaand aan de gewenste pensioeningangsdatum heeft men de keuze om een bedrag ineens op te nemen op de ingangsdatum van het pensioen of later; in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-leeftijd bereikt wordt.
 • Combineren met hoog-laagpensioen kan niet.
 • Na de eenmalige opname moet het pensioen dat na de afkoop van 10% overblijft, meer zijn dan € 594,89 bruto per jaar (afkoopgrens klein pensioen 2023).
 • Als het partnerpensioen door de afkoop lager wordt, is toestemming van de partner verplicht.

Oudere man geniet van pensioen – Pensioen – Zakelijk

Opname van een eenmalig bedrag kan aantrekkelijk zijn

Voor sommige mensen kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen aantrekkelijker zijn vlak na pensionering dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om:

 • schulden af te lossen (zoals een hypotheek);
 • te reizen;
 • zorgvoorzieningen te regelen;
 • de eigen woning te verbouwen.

Keuzes in huidige pensioenregelingen

De meeste pensioenregelingen bieden nu al verschillende keuzemogelijkheden. Denk aan:

 • uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen;
 • vervroegen of uitstellen van de ingangsdatum van pensioen;
 • het zogenoemde hoog-laagpensioen (start met een hoger pensioen, later een lager pensioen);
 • ook bieden veel pensioenregelingen de mogelijkheid deeltijdpensioen op te nemen.

Mogelijk hoger belastingtarief

Een aandachtspunt bij deze maatregel is dat het uitbetalen van een deel van het pensioen betekent dat dit bedrag direct belast is met loonheffing. Het afkopen ineens kan leiden tot een hoger belastbaar inkomen en daarmee tot mogelijk een hoger belastingtarief.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een extra afkoopmoment toegevoegd in een nota van wijziging. De deelnemer aan de regeling krijgt voorafgaand aan zijn gewenste pensioeningangsdatum de keuze of hij een bedrag ineens wil opnemen op de ingangsdatum van zijn pensioen of later, in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin hij de AOW-leeftijd bereikt.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
593 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.