Uw pensioen en inkomen

Zorgen voor later. Dat is iets waar u nu al aan moet denken. Bouwt u een pensioen op via uw werkgever? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor een extra aanvulling op uw pensioeninkomen. Wat gebeurt er met het gezinsinkomen als iemand overlijdt? En wat heeft u al geregeld voor de toekomst? De juiste productkeuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Onze adviseurs helpen u hier graag bij.

Zoë helpt u graag verder

Wat zijn de verschillende financiële producten voor vermogensopbouw?

 • Het afsluiten van een lijfrenteverzekering of – rekening is vooral interessant als u een pensioengat heeft of als u een aanvullend pensioen op wilt bouwen.
 • De overlijdensrisicoverzekering zorgt voor een uitkering bij overlijden zodat uw nabestaanden goed verzorgd achter blijven.
 • Banksparen is een vorm van sparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening wordt gestort: de bankspaarrekening.
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
685 beoordelingen
Kinderen en ouders op bed – Pensioen – Particulier

Wat maakt ons advies goed?

Onze adviseurs zijn allemaal erkend vermogensadviseur. En ze worden voortdurend geschoold zodat hun kennis up-to-date blijft. Ook voldoen ze aan alle eisen die de AFM en de overheid stellen, zodat u verzekerd bent van een goed advies. We werken ons advies aan u uit in een overzichtelijk rapport.

Interessant!

Auto Draft 5

Wilt u voorkomen dat uw kind na afronding van de studie een studieschuld heeft? Dan is het verstandig om op tijd maatregelen te nemen. Het merendeel van de ouders spaart nu al voor de kinderen. Wat kunt u doen?

Maurice Vanwersch

pensioenadviseur
Auto Draft 5

Maurice Vanwersch

pensioenadviseur

De oplossing: een financiële foto

Met de financiële foto is meteen duidelijk wat er nu al geregeld is voor de toekomst. We kijken dan naar meerdere situaties. Zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen (eventueel faillissement of ontslag). Een financiële foto helpt om snel de risico’s en financiële tekorten in beeld te brengen. Een financiële foto kost € 695,-. Bel direct voor een afspraak.

Vrouw bril vast – Pensioen – Particulier

Valt uw lijfrente binnenkort vrij?

Dat betekent dat het opgebouwde kapitaal vrijkomt. We noemen dit expireren. Voor het kapitaal dat vrijkomt gaat u een nieuwe lijfrente aankopen. U kunt zelf stap voor stap bepalen hoe u de lijfrente wilt aankopen. Daar maakten we een handige folder over.

Vrouw op rug man – Pensioen – Particulier

Vermogensadvies

Wilt u meer weten over een vermogensadvies van Zicht? Of bent u benieuwd naar een premievergelijking van uw overlijdensrisicoverzekering? Bij Zicht kunt u altijd een vrijblijvend oriënterend gesprek aanvragen.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.