Met pensioen en belastingaangifte doen

Bent u met pensioen? Dan zijn er aantal tips voor uw belastingaangifte. Hoe zit het met vrijwilligerswerk, heffingskorting en de ouderenkorting? Bekijk onze tips voor senioren die met pensioen zijn.

Moet ik als senior altijd aangifte doen?

Dat is niet verplicht. Als u geen (digitaal) aanslagbiljet krijgt dan gaat de belastingdienst ervan uit dat de door de pensioenfondsen ingehouden loonheffing overeenkomt met de eindheffing. Toch kan het verstandig zijn om toch aangifte te doen. Bijvoorbeeld omdat u veel ziektekosten heeft gemaakt of omdat u giften heeft gedaan.

Let op

Krijgt u een aanslagbiljet van de belastingdienst? Dan moet u altijd aangifte doen.


Waar kunt u hulp krijgen bij de aangifte?

Als senior zijn er verschillende instanties die u hulp verlenen bij het doen van aangifte:

Man met oudere vrouw op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier
 • De ouderenbonden: zij hebben vrijwilligers die bij u thuis komen om uw belastingaangifte in te vullen. Zij vragen daarvoor een kleine bijdrage van maximaal € 12,-.
 • De vakbond: bent u lid dan helpen zij u (meestal gratis) met het invullen.
 • De belastingadviseurs: u betaalt hiervoor een commercieel tarief.
 • De belastingdienst: aan hulp van de belastingdienst zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag u geen lid zijn van ouderen- of vakbond en moet u zorgtoeslag ontvangen. Als u hulp wenst moet u een afspraak maken op een van de belastingkantoren. Dit kan via de belastingtelefoon.

Enkele praktische tips

Vrijwilligerswerk

Veel ouderen doen vrijwilligerswerk en krijgen daar ook een onkostenvergoeding voor. Als de vergoeding ligt onder de € 180,- per maand of € 1.800,- per jaar is de vergoeding vrijgesteld. Als deze hoger is dan moet u hier loonbelasting over betalen.

De ouderenkorting

Als senior heeft u recht op ouderenkorting. Dat is maximaal € 1.703 in 2021. Maar als uw jaarinkomen boven de € 37.970,- uitkomt dan gaat de ouderenkorting omlaag. Als u een partner heeft is het verstandig om zoveel mogelijk met het inkomen te schuiven, bijvoorbeeld met het vermogen in box 3. Probeer dit uit bij het verdelen van het inkomen in de digitale aangifte.

De heffingskorting

Als senior heeft u meestal twee inkomensbronnen, de AOW en een aanvullend pensioen. U kunt zelf kiezen op welk inkomen u de heffingskorting laat toepassen. Er is geen algemene regel voor welke keuze financieel het voordeligst uitpakt. Lees meer op de site van de SVB.

Oudere vrouw met kopje drinken op bank – Pensioen en inkomen – Particulier

Middelen (bespaar als u onlangs bent gestopt met werken)

Middelen is een regeling van de belastingdienst die bedoeld is voor mensen met sterk wisselende inkomens. Een van de groepen zijn mensen die gestopt zijn met werken of minder zijn gaan werken. Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er recht op een belastingteruggaaf. Bekijk de voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Oudere man op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Doet u de eerste keer aangifte als gepensioneerde?

Bent u in 2020 met pensioen gegaan, dan ziet u in de vooraf ingevulde belastingaangifte wat andere bedragen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat komt omdat zowel het belastingtarief als de heffingskortingen wijzigen. Belastingschijven en heffingskortingen kennen een zogenaamd AOW-deel.

Checklist 'snel aangifte doen' > online invullen of printen

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
813 beoordelingen
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.