Met pensioen en belastingaangifte doen

Bent u met pensioen? Dan zijn er aantal tips voor uw belastingaangifte. Hoe zit het met vrijwilligerswerk, heffingskorting en de ouderenkorting? Bekijk onze tips pensioen aangifte senioren.

Moet ik als senior altijd aangifte doen?

Dat is niet verplicht. Als u geen (digitaal) aanslagbiljet krijgt dan gaat de belastingdienst ervan uit dat de door de pensioenfondsen ingehouden loonheffing overeenkomt met de eindheffing. Toch kan het verstandig zijn om wel aangifte te doen. Bijvoorbeeld omdat u veel ziektekosten heeft gemaakt of omdat u giften heeft gedaan.

Let op

Krijgt u een aanslagbiljet van de belastingdienst? Dan moet u altijd aangifte doen.


Waar kunt u hulp krijgen bij de pensioen aangifte senioren?

Als senior zijn er verschillende instanties die u hulp verlenen bij het doen van aangifte:

Man met oudere vrouw op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

 • De ouderenbonden: zij hebben vrijwilligers die bij u thuis komen om uw belastingaangifte in te vullen. Zij vragen daarvoor een kleine bijdrage van maximaal € 12,-.
 • De vakbond: sommige vakbonden helpen u kosteloos, andere vragen een kleine vergoeding. U moet wel lid zijn van de vakbond.
 • De belastingadviseur: u betaalt hiervoor een commercieel tarief.

 • De belastingdienst
 • De meeste bibliotheken.

Enkele praktische tips voor de pensioen aangifte senioren

Vrijwilligerswerk

Veel ouderen doen vrijwilligerswerk en krijgen daar ook een onkostenvergoeding voor. Als de vergoeding ligt onder de € 210,- per maand of € 2.100,- per jaar is de vergoeding vrijgesteld. Als deze hoger is dan moet u hier loonbelasting over betalen.

De ouderenkorting

Als senior heeft u recht op ouderenkorting. Dat is maximaal € 2.010,- in 2024. Maar als uw jaarinkomen boven de € 44.770,- uitkomt dan gaat de ouderenkorting omlaag. Als u een partner heeft is het verstandig om zoveel mogelijk met het inkomen te schuiven, bijvoorbeeld met het vermogen in box 3. Probeer dit uit bij het verdelen van het inkomen in de digitale aangifte.

De heffingskorting

Als senior heeft u meestal twee inkomensbronnen, de AOW en een aanvullend pensioen. U kunt zelf kiezen op welk inkomen u de heffingskorting laat toepassen. In het algemeen kunt u het beste kiezen voor het hoogste inkomen. Lees meer op de site van de SVB.

Oudere vrouw met kopje drinken op bank – Pensioen en inkomen – Particulier

Middelen (bespaar als u onlangs bent gestopt met werken)

Middelen is een regeling van de belastingdienst die bedoeld is voor mensen met sterk wisselende inkomens. Een van de groepen zijn mensen die gestopt zijn met werken of minder zijn gaan werken. Met inkomensmiddeling wordt het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting er op basis van dit gemiddelde inkomen per jaar betaald zou moeten worden. Als deze berekening leidt tot een lager verschuldigd bedrag dan het bedrag van de definitieve belastingaanslagen, dan is er recht op een belastingteruggaaf. Bekijk de voorwaarden op de site van de belastingdienst.

Oudere man op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Doet u de eerste keer aangifte als gepensioneerde?

Bent u in 2023 met pensioen gegaan, dan ziet u in de vooraf ingevulde belastingaangifte wat andere bedragen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat komt omdat zowel het belastingtarief als de heffingskortingen wijzigen. Belastingschijven en heffingskortingen kennen een zogenaamd AOW-deel.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
678 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.