Valt uw lijfrente binnenkort vrij?

Als uw lijfrente vrijvalt, betekent dit dat uw opgebouwde kapitaal vrijkomt. We noemen dit expireren. Voor het kapitaal dat vrijkomt gaat u een lijfrente aankopen. U kunt zelf stap voor stap bepalen hoe u de lijfrente wilt aankopen. Bekijk onze folder of lees de veelgestelde vragen.

Zoë helpt u graag verder

Loopt uw contract binnenkort af?

Dan krijgt u hierover een bericht van ons. Dit is vaak op of rond uw pensioenleeftijd. U heeft dan twee mogelijkheden:

Lijfrente uitstellen

U kunt de uitkering van het opgebouwde vermogen uitstellen tot maximaal het jaar waarin uw leeftijd 5 jaar hoger ligt dan uw AOW-gerechtigde leeftijd..

Uitkering starten

U kunt met het opgebouwde vermogen een periodieke uitkering aankopen: een direct ingaande lijfrente.

Geef uw keuze online aan ons door. Via het keuzeformulier hiernaast. U ontvangt dit keuzeformulier ook drie maanden voor de einddatum van uw lijfrenteverzekering van ons.

Uitstellen

Redenen dat u de uitkering wilt uitstellen kunnen zijn:

 • U heeft het geld niet direct nodig.
 • De rentestand op het moment van expireren is erg laag.
 • U heeft meerdere contracten die op verschillende momenten aflopen (expireren) en u wilt de vrijkomende bedragen samenvoegen om er één lijfrente mee aan te kopen.

Het voordeel van uitstellen is dat het opgebouwde vermogen intact blijft en u hierop rendement blijft maken.

Lijfrente aankopen

Als u besluit om de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening uit te laten keren (direct ingaande lijfrente), wordt er periodiek een bedrag op uw rekening gestort als aanvulling op uw inkomen. Een direct ingaande lijfrente hoeft u niet per se af te sluiten bij dezelfde aanbieder waar u het vermogen heeft opgebouwd. U kunt kiezen voor de partij die de hoogste uitkering biedt. Onze adviseurs kunnen voor u offertes opvragen bij de door u gewenste aanbieder(s).


Goed om te weten over de aanvraag van uw direct ingaande lijfrente

Alle documenten en de koopsom die nodig zijn om de aanvraag van uw direct ingaande lijfrente te kunnen doen, moeten binnen de geldigheidsduur van de offerte(s) bij de verzekeringsmaatschappij of bank binnen zijn. Gebeurt dit pas na het verstrijken van de geldigheidsduur, dan berekent de bank of verzekeringsmaatschappij de opbrengst van de lijfrenteverzekering of het depot opnieuw. Daarbij gaan ze uit van de marktrente die op dat moment geldt. De opbrengst en de ingangsdatum van de aangevraagde verzekering(en) of bankspaarproducten kunnen hierdoor zowel in positieve als in negatieve zin afwijken van wat eerder aan u is aangeboden.

In de praktijk blijkt dat verzekeringsmaatschappijen of banken veel tijd nodig hebben om kapitaal over te dragen aan een andere verzekeringsmaatschappij of bank. Dit betekent dat het risico bestaat dat door een te late kapitaaloverdracht de in de offerte vermelde termijn niet wordt gehaald. Helaas hebben we hier geen enkele invloed en/of zeggenschap over. Als dit gebeurt, krijgt u van de verzekeringsmaatschappij of bank wel een rentevergoeding, zoals is vastgelegd in de overeenkomst ‘Stroomlijning Kapitaaloverdrachten’.


Happy,Little,Schoolboy,Lying,On,Older,Senior,Grandfather,On,Floor

Advies

Wat u het beste kunt doen met een expirerende lijfrenteverzekering of lijfrenterekening is afhankelijk van het soort product en uw persoonlijke situatie. Zo zijn de fiscale regels in de loop der jaren veranderd en heeft u niet met elk product dezelfde mogelijkheden. Onze adviseurs brengen dit graag voor u in kaart en adviseren u over de mogelijkheden.


Vergelijkingskaart

Op de vergelijkingskaart kunt u lezen wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
685 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.