Overlijdensrisicoverzekering

Als u of uw partner komt te overlijden, dan is het belangrijk dat het gezinsinkomen op peil blijft. Met een overlijdensrisicoverzekering blijven uw nabestaanden goed verzorgd achter zodat ze bijvoorbeeld in de eigen woning kunnen blijven wonen.
Een overlijdensrisicoverzekering is vaak gekoppeld aan de hypotheek. Bij een overlijden wordt dan (een deel van) de hypotheekschuld afgelost waardoor de maandelijkse woonlasten verlaagd worden.


Eenmalige uitkering

Bij een overlijdensrisicoverzekering kunt u kiezen voor een eenmalige uitkering. De verzekering keert dan in één keer een bedrag uit. Met dat bedrag kunnen de nabestaanden bijvoorbeeld de hypotheek aflossen.

Periodieke uitkeringen

U kunt ook kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering met een periodieke uitkering. U heeft daarbij de keus uit een tijdelijke of een levenslange uitkering. Hiermee kunt u bijvoorbeeld het inkomen tijdelijk of levenslang aanvullen.

Vrouw typt op rekenmachine – Pensioen en inkomen – Particulier

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende risicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerde bedrag gedurende de hele looptijd gelijk. Dit geldt ook voor de premie. Een gelijkblijvende uitkering is handig als u een risico wilt verzekeren dat gedurende de looptijd niet verandert, zoals bijvoorbeeld bij een gelijkblijvende hypotheekschuld.

Lineair dalende risicoverzekering

Bij deze vorm van de overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag elk jaar met een gelijk bedrag. Een lineair dalende uitkering is handig als u een risico wilt verzekeren dat gedurende de looptijd ook gelijkmatig afneemt zoals een dalende hypotheekschuld (bijvoorbeeld bij een lineaire hypotheek). De premie is lager dan van een gelijkblijvende of annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering omdat u voor een steeds lager bedrag verzekerd bent. Een opvallende eigenschap van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is dat u de laatste jaren van de verzekering geen premie meer hoeft te betalen.

Annuïtair dalende risicoverzekering

Het bedrag dat u verzekert daalt elk jaar met een percentage. Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering hoort een ‘dalingspercentage’ tussen de 4% en 8%. Een opvallende eigenschap van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is dat u de laatste jaren van de verzekering geen premie meer hoeft te betalen (meestal de laatste vijf jaar niet meer, afhankelijk van de looptijd van de verzekering).Een annuïtair dalende uitkering is handig als u een risico wilt verzekeren dat gedurende de looptijd ook afneemt zoals een dalende hypotheekschuld (bij bijvoorbeeld een annuïteiten hypotheek of een bankspaarhypotheek (SEW). De premie is lager dan bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering omdat u naarmate de jaren verstrijken voor een steeds lager bedrag verzekerd bent.

Premie

De hoogte van de premie die u betaalt is natuurlijk afhankelijk van de dekking die u kiest, maar ook van geslacht, leeftijd, gezondheidsfactoren en duur van de verzekering. Als u op jonge leeftijd een overlijdensrisicoverzekering afsluit is de premie lager

Een belangrijke keuze

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Onze adviseurs helpen u graag met het afsluiten van de verzekering die past bij uw persoonlijke situatie.

Vrouw aan telefoon – Pensioen en inkomen – Particulier

Dienstverleningsdocument

In het dienstverleningsdocument kunt u lezen wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. Download hier ons dienstverleningsdocument risico’s afdekken.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
583 beoordelingen
 • Ik wil eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.