Overlijdensrisicoverzekering

Als u of uw partner overlijdt, wilt u dat het inkomen van uw gezin op peil blijft. Met een overlijdensrisicoverzekering blijven uw nabestaanden goed achter, zodat ze bijvoorbeeld in hun huis kunnen blijven wonen.

Een overlijdensrisicoverzekering is vaak gekoppeld aan de hypotheek. Bij een overlijden wordt (een deel van) de hypotheekschuld afgelost waardoor de maandelijkse woonlasten verlaagd worden.

Zoë helpt u graag verder

Er zijn verschillende soorten uitkeringen

Eenmalige uitkering

Kiest u voor een eenmalige uitkering? Dan keert de verzekering na overlijden in één keer een bedrag uit. Met dit bedrag kunnen de nabestaanden bijvoorbeeld de hypotheek aflossen.

Periodieke uitkeringen

Kiest u voor een periodieke uitkering? Dan heeft u de keus uit een tijdelijke of een levenslange uitkering. Hiermee kunt u het inkomen tijdelijk of levenslang aanvullen.

Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende risicoverzekering

 • Het verzekerde bedrag blijft gelijk.
 • De premie blijft gelijk.
 • Handig als u een bedrag wilt verzekeren dat niet verandert. Zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld (aflossingsvrije hypotheek).

Lineair dalende risicoverzekering

 • Het verzekerde bedrag daalt elk jaar met een hetzelfde bedrag.
 • De premie daalt ieder jaar, omdat u voor een steeds lager bedrag verzekerd bent.
 • De laatste jaren van de verzekering betaalt u geen premie meer.
 • Handig als u een bedrag wilt verzekeren dat gelijkmatig afneemt. Zoals een dalende hypotheekschuld (lineaire hypotheek).

Annuïtair dalende risicoverzekering

 • Het verzekerde bedrag daalt elk jaar met hetzelfde percentage.
 • De premie daalt ieder jaar, omdat u voor een steeds lager bedrag verzekerd bent.
 • De laatste jaren van de verzekering betaalt u geen premie meer.
 • Handig als u een bedrag wilt verzekeren dat afneemt.
  Zoals bij een dalende hypotheekschuld (annuïteiten hypotheek of bankspaarhypotheek (SEW)).
Grafiek – Overlijdensrisicoverzekering – Particulier

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van verzekering die u kiest. Maar ook van geslacht, leeftijd, gezondheidsfactoren en de duur van de verzekering. Als u op jonge leeftijd een overlijdensrisicoverzekering afsluit is de premie lager.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

Als u samen een huis koopt, heeft u in de meeste gevallen ook beide inkomens nodig om het huis te (blijven) betalen. Met een overlijdensrisicoverzekering komen nabestaanden niet in de financiële problemen. En kunnen zij in hun huis blijven wonen. Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Behalve bij een aantal hypotheekverstrekkers.

Vrouw aan telefoon – Pensioen en inkomen – Particulier

Vergelijkingskaart

Op de vergelijkingskaart leest u wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen.

Onze adviseurs helpen u graag!

We kijken samen met u naar de verzekering die het best past bij uw persoonlijke situatie.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
685 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.