De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit komt ook terug in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen.

Vast salaris

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die onze medewerkers adviseren. Zij ontvangen een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Beloning bij niet-financiële prestaties

Soms kan een medewerker een eenmalige beloning ontvangen wegens een bijzondere niet-financiële prestatie. Dat kan bijvoorbeeld als een medewerker nieuwe innovatieve ideeën initieert die leiden tot een procesverbetering. Of als een medewerker tijdelijk een collega waarneemt.

Variabele beloning

Voor minder dan vijftien leidinggevenden (een medewerker van Zicht volmachtbedrijf en overige medewerkers van Zicht B.V.) is de hoogte van de beloning voor een gedeelte variabel. De hoogte van het variabele deel van hun beloning is afhankelijk van niet-financiële resultaten, zoals de beoordeling van onze klanten van onze dienstverlening. En van financiële resultaten. Hiermee zorgen we dat het beloningsbeleid niet leidt tot het nemen van ongewenste risico’s of onzorgvuldige klantbehandeling. De hoogte van dit variabel inkomen is 5% tot maximaal 20% van het vaste salaris. De vorm van deze beloning is discretionair. De directie van Zicht bepaalt ieder jaar of en onder welke voorwaarden deze beloningsregeling wordt aangeboden.