Stichting Het Vergeten Kind

Zicht is trotse partner van Stichting Het Vergeten Kind. Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen met heftige problemen. Zodat deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek kunnen wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Wij zijn blij dat wij een steentje bij kunnen dragen om een vangnet te vormen voor deze kinderen.

Wat is het doel van Het Vergeten Kind?

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen.

Stichting Het Vergeten Kind – Zicht adviseurs

Verslavingen, grote schulden, psychische problemen en onvermogen van ouders kunnen zorgen voor een negatief klimaat waardoor de kinderen niet de positieve aandacht krijgen die ze zo hard nodig hebben. Zo worden ze eenzaam, komen in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen ze een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, werkloos te worden, zelf hun kinderen niet goed op te kunnen voeden of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.

Het doel van stichting Het Vergeten Kind is dat deze kinderen er niet alleen voor staan, zij zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek kunnen wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.