Belastingaangifte 2017

Belastingaangifte over het jaar 2017. Wat is er veranderd?

Elk jaar veranderen er een aantal zaken in de belastingaangifte. Ook dit jaar weer. Toch blijven er ook heel veel zaken hetzelfde. Daarom is het altijd verstandig om bij het invullen te beginnen met het bekijken van uw belastingaangifte van het vorige jaar. Zeker als er niet veel veranderd is, is het een uitstekende leidraad bij het invullen van de belastingaangifte over 2017.

Checklist ‘snel aangifte doen over 2017’

U moet voor 1 mei 2018 aangifte doen over het jaar 2017. Als u voor 1 april aangifte doet krijgt u voor 1 juli bericht van de belastingdienst. Voordat u begint met de aangifte is het handig een aantal documenten klaar te leggen.

Zelf controleren!

Hoewel de belastingaangifte al grotendeels is ingevuld, moet u de gegevens natuurlijk nog wel zelf controleren en indien nodig wijzigen. Bent u vorig jaar verhuisd of heeft u uw hypotheek laten oversluiten, let dan extra goed op of alles klopt.

TIP

Tegenwoordig kunt u ook aangifte doen met de Belastingdienst-app, maar over het algemeen geldt dat u hierin geen gegevens kunt wijzigen. Dus vooral bruikbaar voor zeer eenvoudige aangiftes.

Waar let de belastingdienst op?

 • De belastingdienst geeft vaak extra aandacht aan speciale situaties. Bent u bijvoorbeeld gescheiden of heeft u een woning gekocht in 2017? Dan kan uw aangifte een extra controle krijgen.
 • Ook heeft de belastingdienst aandacht voor vermogen in het buitenland (hiermee bedoelen wij vermogen dat u in het buitenland houdt of dat daar is verkregen). Denk ook aan cryptogeld zoals bitcoins. Deze moet u opgeven als overige bezittingen in box 3.

Wat zijn de belangrijke wijzigingen in de belastingaangifte?

Box 3

 • Het heffingsvrij vermogen (box 3) gaat omhoog naar € 25.000,- per persoon.
 • De berekening van uw vermogen in box 3 verandert. Het komt erop neer dat u minder belasting betaalt over uw vermogen. Dit gaat over het vermogen boven de vrijstelling.
 • Betaalde kinderalimentatie kunt u niet meer opvoeren als schuld in box 3 (en daarmee dus in mindering brengen op uw vermogen).
Belastingaangifte over 2017 - Zicht adviseurs

Kapitaalverzekering eigen woning

 • Als u een kapitaalverzekering eigen woning heeft (of spaarrekening / beleggingsrecht eigen woning) dan kunt u vanaf 1 april 2017 het bedrag sneller laten uitkeren met behoud van de fiscale vrijstelling. In het verleden moest u minimaal 15 tot 20 jaar premie hebben betaald. Nu kunt u al van de vrijstelling gebruik maken als u nog geen 15 jaar premie heeft betaald (wel onder voorwaarden).

Leaseauto

 • Heeft u een leaseauto die in 2017 op kenteken is gezet? Dan verandert de bijtelling. Dat gebeurt nu op basis van de CO2 uitstoot. Dit betekent 4% bijtelling bij 0 gram CO2 uitstoot per kilometer. Is dat meer, dan is de bijtelling 22%.

Hypotheek en eigen woning

 • Veel mensen hebben vanwege de lage rentestand in 2017 hun hypotheek overgesloten. De hypotheekverstrekker brengt daarvoor een boeterente in rekening. Deze boeterente mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Heeft u gebruik gemaakt van rentemiddeling in 2017? Dan brengt de hypotheekverstrekker een boeterente in rekening. Dit is niet via een eenmalig bedrag, maar door een opslag op uw maandelijks rentepercentage. In dit geval hoeft u deze boeterente niet apart op te geven bij uw aangifte. Deze is al in de opgegeven rente verrekend.
Belastingaangifte over 2017 - Zicht adviseurs

Schenking ontvangen

De eenmalige vrijstelling op schenkbelasting voor de eigen woning  is per 1 januari 2017 weer gezet op € 100.000,- Hierbij gelden de volgende voorwaarden voor de ontvanger:
 • U bent tussen de 18 en 40 jaar.
 • U gebruikt het bedrag van de schenking voor: 
  • aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
  • aflossing van uw eigenwoningschuld
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

Klaar voor uw Belastingaangifte
over 2017?Heeft u advies nodig?

 • Bij u thuis
 • Op ons kantoor
 • Via webcam
088-020 93 03

Zeer goed

Onze klanten
beoordelen Zicht
gemiddeld met een

8.5 / 10
Gebaseerd op 921 recensies
Veelgestelde vragen

 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. 
  De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt  u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.