Belastingaangifte 2019

Belastingaangifte over het jaar 2019. Wat is er veranderd?

Elk jaar verandert de belastingaangifte. Ook dit jaar. Toch blijven veel zaken hetzelfde. Het is daarom verstandig bij het invullen uw belastingaangifte van vorig jaar erbij te nemen. Het is een goede leidraad bij het invullen van de belastingaangifte over 2019.

Checklist ‘snel aangifte doen over 2019’

U moet voor 1 mei 2020 aangifte doen over het jaar 2019. Als u vóór 1 april aangifte doet, krijgt u vóór 1 juli bericht van de belastingdienst. Voordat u begint met de aangifte is het handig een aantal documenten klaar te leggen.
Checklist 'snel aangifte doen' >
online invullen of printen

Zelf controleren!

De belastingdienst vult vooraf al veel gegevens voor u in. Dit maakt het doen van belastingaangifte een stuk makkelijker. Maar let op: u bent zelf nog steeds verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ongeveer 2% van de Nederlanders fouten vond in de vooraf ingevulde aangifte. Controleer daarom goed en pas eventueel aan.

TIP

Vanaf 1 maart kunt u belastingaangifte doen. In de 1e weken voert de belastingdienst nog vaak correcties door op de online aangifte. Wacht daarom 2 weken voordat u aangifte doet. De ‘kinderziektes’ zijn dan uit het programma.

Waar moet u vooral op letten?

 • Kijk of spaarsaldi en inkomensgegevens al zijn ingevuld. En of ze kloppen. Dit is soms niet het geval namelijk. Dus goed vergelijken met uw eigen gegevens. Vergeet u bijvoorbeeld een bepaalde spaarrekening op te geven, dan kunt u daar een boete voor krijgen.
 • Heeft u bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw huis? En is het bezwaar toegekend? Controleer dan goed of de belastingdienst de goedgekeurde waarde heeft overgenomen.
 • Aftrekposten zijn vaak niet vooraf ingevuld. En dat kan geld schelen. Bijvoorbeeld als u giften heeft gedaan aan een goed doel. Of als u zorgkosten heeft gemaakt die aftrekbaar zijn. Of als u geld heeft geleend bij een familielid.
 • Heeft u eind van het jaar 2018 een groot bedrag overgemaakt? Controleer dan  het vooraf ingevulde saldo van uw bankrekeningen per 1 januari 2019. Veel banken maken al iets eerder de balans op. Het saldo dat de belastingdienst heeft ingevuld voor u klopt dan niet. U mag dan het saldo van uw bankrekening aanpassen in de aangifte, als u kunt bewijzen dat u de overmaking in 2018 al had gedaan.

TIP

Bent u niet in de gelegenheid vóór 1 mei belastingaangifte te doen? Vraag dan uitstel aan. U kunt tot 1 september uitstel krijgen. Hierdoor voorkomt u een eventuele boete van € 385,- voor een te late belastingaangifte.

Let op: als u de aangifte pas na 1 mei indient, is de kans veel groter dat u pas na 1 juli bericht krijgt van de Belastingdienst. Als u dan belasting moet bijbetalen, moet u bovendien rente betalen. De fiscus berekent 4% rente (op jaarbasis).

Klaar voor uw Belastingaangifte?Heeft u advies nodig?

 • Bij u thuis
 • Op ons kantoor
 • Via webcam
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1472 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. 
  De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt  u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.