Belastingaangifte over het jaar 2020. Wat is er veranderd?

Elk jaar verandert de belastingaangifte. Ook dit jaar. Toch blijven veel zaken hetzelfde. Gaat u uw aangifte invullen? Dan is het verstandig uw belastingaangifte van vorig jaar erbij te nemen. Dit is een goede leidraad bij het invullen van de belastingaangifte over 2020.

De belangrijkste wijzigingen in de aangifte

1. Belastingtarieven zijn verlaagd.

Wat anders is, is dat veel Nederlanders er op vooruit gaan. Op allerlei onderdelen zijn de tarieven aangepast. Vaak in uw voordeel. Dat betekent dat u minder belasting betaalt en/of meer korting krijgt. Vaak is dit overigens al verwerkt in het maandelijks inkomen.

2. Veel heffingskortingen zijn aangepast in uw voordeel.

Wat u mogelijk voordeel oplevert. Is er een voordeel? Dan ziet u dit echter niet terug in uw IB-aangifte. Werkgevers en uitkeringsinstanties (AOW) verrekenen dit voordeel namelijk al via uw salarisstrook of uw AOW-uitkering. U heeft dan elke maand al een hoger netto bedrag ontvangen.

3. Sparende Nederlanders gaan er opnieuw iets op vooruit

De meeste Nederlanders betalen minder vermogensrendementsheffing.

Checklist ‘snel aangifte doen over 2020’

U moet voor 8 mei 2021 aangifte doen over het jaar 2020. Als u vóór 1 april aangifte doet, krijgt u vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst. Voordat u begint met de aangifte is het handig een aantal documenten klaar te leggen.

Checklist 'snel aangifte doen' > online invullen of printen
Man en vrouw samen op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Waar moet u vooral op letten?

 • Kijk of spaarsaldi en inkomensgegevens al zijn ingevuld. En of ze kloppen. Dit is soms niet het geval. Dus goed vergelijken met uw eigen gegevens. Vergeet u bijvoorbeeld een bepaalde spaarrekening op te geven? Dan kunt u daar een boete voor krijgen.
 • Heeft u bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van uw huis? En is het bezwaar toegekend? Controleer dan goed of de Belastingdienst de goedgekeurde waarde heeft overgenomen.
 • Aftrekposten zijn vaak niet vooraf ingevuld. En dat kan geld schelen. Bijvoorbeeld als u giften heeft gedaan aan een goed doel. Of als u zorgkosten heeft gemaakt die aftrekbaar zijn. Of als u geld heeft geleend bij een familielid.
 • Doet u samen met uw partner aangifte? Dan moet u in het verdeelscherm beide inkomens, vermogen en aftrekposten verdelen. Vaak wordt er op het laatste moment nog iets gewijzigd in de aangifte. Kijk dan opnieuw naar de verdeling!

TIP

Vanaf 1 maart kunt u belastingaangifte doen. In de eerste weken voert de Belastingdienst nog vaak correcties door op de online aangifte. Wacht daarom 2 weken voordat u aangifte doet. De ‘kinderziektes’ zijn dan uit het programma.

TIP

Bent u niet in de gelegenheid vóór 8 mei belastingaangifte te doen? Vraag dan uitstel aan. U kunt tot 1 september uitstel krijgen. Hierdoor voorkomt u een eventuele boete van € 385,- voor een te late aangifte van de inkomstenbelasting.

Zelf controleren!

De Belastingdienst vult vooraf al veel gegevens voor u in. Dit maakt het doen van belastingaangifte een stuk makkelijker. Maar let op: u bent zelf nog steeds verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ongeveer 2% van de Nederlanders fouten vond in de vooraf ingevulde aangifte. Controleer daarom goed en pas eventueel aan.

Wat zijn belangrijke data voor u?

1 maart

Vanaf deze datum zijn veel van uw gegevens alvast ingevuld door de Belastingdienst. Elk jaar doen heel veel mensen direct op 1 maart belastingaangifte, met als gevolg dat de servers (tijdelijk) niet bereikbaar zijn. Houd daar rekening mee.

1 april

Doet u vóór deze datum aangifte? Dan krijgt u uiterlijk 30 juni bericht van de Belastingdienst. Krijgt u geld terug? Dan heeft u dit in de eerste helft van juli op uw rekening staan.

Klaar voor uw belastingaangifte?

7 mei

Dit is de laatste dag waarop u aangifte kunt doen. Let er wel op dat het ook de laatste dagen vaak erg druk is op de site van de Belastingdienst. Doe de aangifte daarom altijd eerder. Dit is ook de laatste dag waarop u uitstel kunt vragen.

31 augustus

Dit is de uiterste datum waarop uw IB-aangifte binnen moet zijn. U moet dan natuurlijk wel vooraf uitstel hebben gevraagd.
Doet u te laat aangifte? Dan staat daar een boete op van € 385,-.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
812 beoordelingen
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.