Prinsjesdag 2023: de gevolgen voor uw koopkracht

Prinsjesdag 2023! Omdat we een demissionair kabinet hebben, was het een dag met weinig echt nieuwe plannen. Wel een aantal maatregelen voor de korte termijn om de armoede in Nederland te bestrijden. Wij hebben voor u vier thema’s op een rij gezet.


1. Maatregelen rondom de koopkracht

Al heel 2023 is er veel te doen geweest over de koopkracht. De inflatie was enorm, waardoor veel Nederlanders er de afgelopen periode fors op achteruit zijn gegaan in hun koopkracht. Bijna alle partijen beloven in hun verkiezingsprogramma’s de koopkracht (deels) te herstellen. Ook dit demissionaire kabinet geeft dat aan. Hoe gaan ze dit doen?

  • De huurtoeslag worden verhoogd. De maximale huurtoeslag gaat volgend jaar met € 416,- omhoog.
  • Het minimumloon wordt in 2024 verhoogd met 6,8%. Daarmee stijgen ook uitkeringen zoals AOW en bijstand aangezien die gekoppeld zijn aan het minimumloon. 
  • Het kindgebonden budget wordt verhoogd. Het maximale bedrag voor het 1e kind gaat met € 750,- omhoog en voor het twee kind met € 883,-.
  • De arbeidskorting stijgt met € 115,- voor werkenden met een inkomen tot ongeveer € 25.000,-. Op deze manier houdt u netto iets meer over van het salaris.

Dit zijn maatregelen die vooral gericht zijn op de lagere inkomens. Toch verwacht het kabinet dat Nederland er gemiddeld 1,7% in koopkracht op vooruit gaat. Voor de grote groep middeninkomens gebeurt dit door een verwachtte stijging van de cao-lonen, met gemiddeld 5,2%. Dit verschilt natuurlijk sterk per persoon. 

Veranderingen zorgverzekering basis – Zorgverzekering – Particulier

2. Zorgpremie omhoog en zorgtoeslag omlaag!

Helaas zijn er ook zaken die duurder gaan worden. Zo verwacht het kabinet dat de zorgpremie stijgt met gemiddeld € 12,- per maand. Hierdoor kost een gemiddelde zorgverzekering in 2024 zo’n € 149,- per maand. 

Dit wordt extra zuurvoor de laagste inkomens. In 2023 was de zorgtoeslag namelijk eenmalig verhoogd tot maximaal € 154,- per maand. Deze verhoging wordt in 2024 deels teruggedraaid, waarmee de maximale zorgtoeslag daalt naar maximaal € 127,- per maand voor alleenstaanden. 

Overigens is de in de begroting genoemde € 12,- een inschatting van het kabinet.  De zorgverzekeraars bepalen zelf uiterlijk 12 november 2023 de hoogte van de premie. Sommige van hen hebben al aangekondigd dat de premies fors omhoog moeten om de gestegen zorgkosten te kunnen blijven betalen. 

Het eigen risico blijf in 2024 gehandhaafd op € 385,-. 

3. Wonen en energie

De kabinetsplannen rondom wonen richten zich vooral op het extra stimuleren van de woningbouw. Tot 2030 moeten er bijna 1 miljoen huizen bijkomen. Op het gebied van hypotheken zijn er geen plannen opgenomen. Voor huurders gaat de (maximale) huurtoeslag met ruim € 30,- per maand omhoog.  

Vanaf volgend jaar vervalt het prijsplafond in de energierekening. Wie een hoge energierekening heeft moet deze dan helemaal zelf betalen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen nog een beroep doen op het Noodfonds Energie. Daar zijn wel regels aan verbonden. Verder komt er nog een verschuiving in de energiebelasting. De belasting op stroom gaat met ca. 2 cent per kWh omlaag, die op gas gaat met ruim 10 cent per kuub omhoog. Het kabinet wil op deze manier natuurlijk stimuleren dat mensen minder gas gaan gebruiken of zelfs sneller helemaal van het gas afgaan.  

4. Belastingen, hoogste inkomens gaan extra uitgaven deels betalen

In totaal heeft het kabinet ongeveer 2 miljard uitgetrokken voor extra maatregelen. Veelal gericht op armoedebestrijding. De kosten hiervoor worden voor een belangrijk deel gefinancierd door het toptarief van de inkomstenbelasting minder te corrigeren. Op basis van de inflatie zouden burgers pas vanaf € 80.263,- het hoogste belastingtarief van 49,5% gaan betalen. Deze grens wordt nu lager gelegd, op een inkomen vanaf € 75.624,-. Dit levert de overheid ongeveer 1,6 miljard euro op aan extra belastinginkomsten. 

Ook de belastingschijven voor gepensioneerden worden minder gecorrigeerd dan men op basis van de inflatie zou mogen verwachten. Een verhoging van de schijven van 9,9% zou normaal zijn, dit wordt echter 3,55%. Gepensioneerden met een inkomen vanaf € 40.000,- gaan er hierdoor minder op vooruit. 

Tenslotte past het kabinet deze truc ook toe bij de belasting op spaargeld. De vrijstelling ligt nu op € 57.000,- (€ 114.000,- voor partners). Ook dit bedrag verhoogt men jaarlijks op basis van de inflatiecijfers. Voor komend jaar wordt de vrijstelling op € 57.000,- gehouden. 

We regelen het voor u

  • Advies op maat
  • Persoonlijk contact
  • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
664 beoordelingen