Met pensioen – wat moet u doen?

Er zijn bepaalde momenten in een mensenleven die als een grote verandering worden ervaren. Of zoals dat tegenwoordig met een hip woord heet: life events. Om er maar een paar te noemen: een eerste baan, trouwen, een kind krijgen. Met pensioen gaan hoort daar ook bij. Plotseling krijg u veel tijd voor andere dingen. Maar pensioen ontvangen gaat niet vanzelf. Hoe gaat dat in zijn werk?


De hoogte van het pensioen – Particulier – Zicht adviseurs

De hoogte van het pensioen

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een indicatie zien van hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, bij welke pensioenuitvoerders en vanaf welke leeftijd de pensioenuitkering start. Verder kunt u uw nabestaandenpensioen inzien, zodat u weet wat uw partner krijgt als u overlijdt.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl is niet zichtbaar welk kapitaal u heeft opgebouwd in de zogeheten derde pijler; bijvoorbeeld een lijfrente bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Uw financieel adviseur kan u helpen hier inzicht in te krijgen. En advies geven over hoe u het opgebouwde kapitaal het beste kunt inzetten. Meer weten?

Zaken om te regelen

Misschien kijkt u al uit naar de laatste werkdag. En hopelijk een leuke receptie met collega’s en oud-collega’s. Echt afscheid nemen, met een klein feestje, etentje of receptie, blijkt heel goed te zijn. Het vormt een markering van een nieuwe periode in het leven. Voordat het zover is moet u nog wel een aantal zaken regelen en keuzes maken. Op deze pagina zetten we op een rij wat u ongeveer kunt verwachten. Afhankelijk van uw situatie kan het zo zijn dat de gang van zaken iets afwijkt.

Maanden voor pensioen
6 Vragenlijst voor pensioenuitvoerder(s)
5 Aanvragen AOW bij sociale verzekeringsbank (SVB)
2 Eventueel aanvragen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen bij SVB
1 U krijgt een pensioenofferte van uw pensioenuitvoerder
1 Opzeggen arbeidscontract (afhankelijk van contract)

1. Uw pensioen aanvragen

Zes maanden voor u de AOW-leeftijd bereikt krijgt u een vragenlijst toegestuurd van uw pensioenuitvoerder. In die vragenlijst kunt u onder andere aangeven wanneer uw pensioen moet ingaan. Op basis van uw antwoorden krijgt u vanaf de 1e van de maand vóór uw pensioen ingaat, een offerte. Deze stuurt uw pensioenuitvoerder toe of kunt u terugvinden in uw pensioenportaal.

Bij het aanvragen kunt u ook keuzes maken voor de pensioenuitkering. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de eerste jaren een hoger pensioen te laten uitkeren, omdat u dan dure plannen heeft. Ook kunt u (vanaf 1 juli 2023) kiezen voor een groter geldbedrag ineens.

Let op: niet iedere pensioenuitvoerder neemt zelf contact op. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van uw pensioen.

2. Partnerpensioen uitruilen

Soms is het mogelijk om uw partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uit te ruilen tegen een hoger oudedagspensioen. Dit kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn als u geen partner heeft. Of als uw partner zelf een goede pensioenregeling heeft. U moet dit regelen bij de pensioenuitvoerder.

Het hangt af van uw pensioenregeling of uitruilen mogelijk is. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan aan in uw pensioenportaal of op het formulier dat u ontvangt van uw pensioenuitvoerder (zie punt 1). Twijfelt u wat voor u de beste keuze is? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze pensioenspecialisten.

3. Uw AOW

De AOW-uitkering is het pensioen dat u krijgt van de overheid. U moet uw AOW zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf ongeveer 5 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd kunt u de aanvraag doen. U krijgt hier vanzelf bericht van, van de SVB. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van diverse factoren. Bijvoorbeeld hoe lang u in Nederland heeft gewoond en of u wel of geen partner heeft.

4. Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Het kan zijn dat u zo weinig AOW krijgt, dat u onder het minimuminkomen valt. Bijvoorbeeld omdat u langere tijd in het buitenland heeft gewoond. Mogelijk heeft u dan recht op een aanvulling op uw inkomen. U kunt dit aanvragen bij de SVB. Dit kan 2 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Er zijn wel diverse eisen aan het ontvangen van deze aanvulling. Zo kijkt de SVB onder andere naar uw eigen vermogen.

5. Arbeidscontract beëindigen

Het arbeidscontract beëindigen. Dat klinkt misschien heel raar als u met pensioen gaat. Toch moet het soms. Wanneer is vastgelegd dat het arbeidscontract automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, hoeven werkgever en werknemer niets te doen. Is dit niet vastgelegd? Dan krijgt u ontslag van uw werkgever of u kunt zelf ontslag indienen. Houd hierbij rekening met de opzegtermijn.


Met pensioen gaan en de belastingen

Doordat u met pensioen gaat verandert uw inkomen. Dit heeft gevolgen voor de belasting die u betaalt. We hebben een aantal gevolgen voor u op een rijtje gezet.

1. Toeslagen

Als u met pensioen gaat, daalt uw inkomen hoogstwaarschijnlijk. Mogelijk komt u daardoor in aanmerking voor bepaalde toeslagen, zoals de zorg- of huurtoeslag. Krijgt u deze toeslag(en) al? Dan heeft u mogelijk recht op een hogere toeslag. Het aanvragen of aanpassen van een toeslag kunt u doen op de site van de belastingdienst.

2. Loonheffingskorting regelen

Iedereen in Nederland heeft recht op loonheffingskorting. U mag echter maar op 1 inkomen loonheffingskorting toepassen. Als u met pensioen gaat, heeft u in dat jaar waarschijnlijk meerdere inkomens(bronnen). Uw loon over de gewerkte periode, uw AOW-uitkering en het pensioen. Het is het voordeligst om uw loonheffingskorting te laten toepassen op de instantie waarvan u in dat jaar het grootste deel van uw inkomen ontvangt. U kunt dit regelen via het formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffing’ van de belastingdienst.

3. Middelingsregeling

Met pensioen – wat moet u doen? – Pensioen – Particulier

Misschien heeft u er al weleens van gehoord: middelen. Als uw inkomen in één jaar sterk wisselt, dan is de kans aanwezig dat u belasting terug kunt krijgen. Hoe kunt u dit berekenen? Tel de inkomens van het jaar waarin u pensioen krijgt en de twee jaar ervoor bij elkaar op. Deel dit vervolgens door drie en bereken hoeveel belasting u per jaar zou moeten betalen. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? Als het verschil groot genoeg is, heeft u mogelijk recht op een belastingteruggave. Het verzoek tot middeling kunt u doen via het formulier ‘Verzoek om middeling’, te vinden op de site van de belastingdienst.


Toch nog even niet met pensioen – doorwerken na uw AOW

We zien het steeds vaker: doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Wilt u dit ook? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse AOW-uitkering of het tot dan toe opgebouwde pensioen. Stelt u uw ouderdomspensioen uit? Dan wordt de toekomstige maandelijkse uitkering natuurlijk hoger.

Maar wat verandert er wel? U bent niet meer verzekerd voor werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. En als u ziek wordt, hoeft de werkgever maar maximaal 13 weken loon door te betalen in plaats van 2 jaar.

Uw arbeidscontract

In uw cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd of uw arbeidscontract eindigt met het bereiken van de AOW-leeftijd. Als dit het geval is en u wilt doorwerken, dan moet u in overleg met uw werkgever een nieuw contract sluiten. Mogelijk met nieuwe voorwaarden. Staat in de cao dat doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw huidige arbeidscontract in de meeste gevallen gewoon door en daarmee ook het huidige salaris. Het netto uurloon zal zelfs hoger worden, omdat u geen AOW-premies of premies voor de werknemersverzekeringen meer betaalt.

Heeft u privépensioen opgebouwd, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering?

Het kan zijn dat u naast uw pensioen bij uw werkgever zelf een aanvulling op uw pensioen heeft opgebouwd, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering. Of misschien bent u zzp’er en bestaat uw pensioen volledig uit een lijfrenteproduct. Ook dan moet u actie ondernemen.

We regelen het voor u

  • Advies op maat
  • Persoonlijk contact
  • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
646 beoordelingen
  • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
  • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
  • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
  • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
  • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
  • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.