Belangrijke keuzes als u met pensioen gaat

In veel van de huidige pensioenregelingen bouwt u een kapitaal op, waarmee u uw pensioen moet gaan aankopen. Daarbij moet u een aantal belangrijke keuzes maken, goed om u hierover te laten adviseren door een specialist. Wij noemen dat gelukkig gepensioneerd.

Zoë helpt u graag verder

Verschillende pensioenregelingen

Feitelijk kennen we twee soorten regelingen. Veel werknemers hebben tegenwoordig een deel van hun pensioen opgebouwd in beide regelingen.

1. Eind- en middelloonregeling

Bij dit soort regelingen is het eenvoudig. De hoogte van de uitkering staat vast. De uitkering van uw pensioen start automatisch op het moment dat u met pensioen gaat. Met dit pensioen kunt u niet “shoppen” maar u heeft wel een aantal keuzes om de uitkering op uw persoonlijke wensen en situatie af te stemmen.

2. Beschikbare premieregeling

Dit is de regeling die straks alleen nog maar mogelijk is door nieuwe wetgeving en nu al door steeds meer bedrijven wordt gevoerd. Met deze regeling heeft u verschillende keuzes te maken. Op de datum dat u met pensioen gaat, komt er een bedrag beschikbaar waarmee u uw levenslange pensioenuitkering kunt aankopen. Uiterlijk 6 maanden voor de pensioendatum ontvangt u van de pensioenuitvoerder een keuzeformulier waarop u uw keuzes moet aangeven.

Belangrijke keuzes als u met pensioen gaat – Particulier

Keuzes maken bij de aankoop van een direct ingaand pensioen

Voor het aankopen van een pensioenuitkering zijn er een groot aantal keuzes te maken, wij noemen enkele belangrijke.

 • Wilt u een gelijkblijvende pensioenuitkering?
 • Wilt u een hoog-laag uitkering (bijvoorbeeld als u aan het begin van het pensioen duurdere plannen heeft)
 • Wilt u een laag-hoog uitkering (bijvoorbeeld als u in het begin minder geld nodig heeft omdat u nog een werkende partner heeft)
 • Gaat u uw pensioenuitkering aankopen bij uw huidige pensioenuitvoerder? Of wilt u een marktvergelijk (het kan veel geld schelen)?
 • Wilt u een vast pensioen of een pensioen wat volledig (of gedeeltelijk) op basis van beleggen is?

De door u te maken keuzes hebben gevolgen voor een langere periode. Daarbij is het goed om na te denken of u hulp nodig heeft bij het maken van de keuzes. Onze specialisten kunnen u hierover informeren tijdens het pensioenspreekuur.

Zoë helpt u graag verder

Pensioenspreekuur via Teams of op locatie

Het pensioenspreekuur kan plaatsvinden via Teams of bij u op locatie. Kosten: € 195,- per Teams-gesprek of € 450,- bij u op locatie.

Wilt u hulp bij het daadwerkelijk aankopen van uw pensioen? Neem dan contact met ons op.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
678 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.