Wat u moet weten over de Sanctiewetgeving

Sanctiemaatregelen zijn besluiten in het kader van het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. De Sanctiewet, de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat bijvoorbeeld Zicht, risico en verzekeringsadviseurs zaken doet met, of geld overmaakt naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst. U kan dit op verschillende manieren merken.


Wat doet Zicht volmachtbedrijf B.V. hieraan?

Dagelijks controleren wij of personen met wie wij handelen voorkomen op Sanctielijsten. Wij doen dit ook bij personen die betrokken zijn bij zakelijke relaties van Zicht. Het gaat om betrokkenen met een aandelenbelang of zeggenschap in een onderneming van 25% of meer. Dit worden Ultimate Beneficial Owners (UBO) genoemd.

Wat betekent dat voor u?

In verband met de naleving van de sanctiewet en het toezicht hierop door De Nederlandsche Bank, gaan wij meer informatie vragen bij het aangaan van een nieuwe verzekering. Maar ook bij het verlengen van een al bestaande verzekering en bij de afwikkeling van een schade is het nodig om de sanctiechecks uit te voeren.

Nieuwe klanten worden vóór acceptatie getoetst of er geen sanctiemaatregelen op hen van toepassing zijn. Daarnaast wordt er bij het uitbetalen van schades, maar ook gedurende het jaar getoetst of er wijzigingen zijn doorgevoerd bij deze relaties. Denk hierbij aan eigendomsoverdracht, andere bestuurders, etc.

Dit kan in de praktijk gevolgen voor u hebben. Denk daarbij aan het niet mogen doen van een schade-uitkering als de betreffende personen, bedrijven of organisaties voorkomen op de sanctielijsten.