Veilig internet Zicht volmachtbedrijf

De Zicht volmachtbedrijf website

De Zicht volmachtbedrijf website bevat alleen pagina’s met vrij toegankelijke informatie (hiervoor is geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig).
Zicht volmachtbedrijf B.V. past vergaande beveiligingsmethoden en -technieken toe om het bezoek aan en het gebruik van de Zicht volmachtbedrijf B.V. website zo veilig mogelijk te laten zijn. Bescherming van de gegevens van onze klanten is voor ons onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Hoezeer wij ons ook inspannen, het internet brengt risico’s met zich mee. Snel ontwikkelende technieken en het feit dat internet zeer moeilijk controleerbaar is, maken het bijvoorbeeld lastig internet waterdicht te beveiligen. Natuurlijk volgt Zicht de snelle technische ontwikkelingen en past indien nodig de beveiliging aan.