Heeft u een klacht? Dan horen we dit graag!

Wat is een klacht?

Wij zien elke uiting van ongenoegen van u als klant over onze werkwijze, de informatie die we hebben verstrekt, onze producten en/of de dienstverlening van Zicht volmachtbedrijf B.V. als klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Binnen 1 werkdag na ontvangst van de klacht laten wij u weten wie uw klacht in behandeling neemt en informeren we u over de periode waarbinnen uw klacht wordt behandeld. Wij streven er altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particulier) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal het Klachteninstituut u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons te doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257,
2509 AG Den Haag

U kunt met uw klacht ook terecht bij een burgerlijk rechter.