Tegenslag maakt weerbaar

Dat ondernemen nooit zonder risico’s is, weet iedere ondernemer. Hoe goed je activiteit en je verdienmodel ook in elkaar steken, er liggen altijd bedreigingen op de loer die een spaak in het wiel kunnen steken. Vaak ook uit onverwachte hoek. “Daarom is het zaak om niet in paniek te raken als je met tegenslag te maken krijgt,” zegt Ralph van Dijk, die alweer drie jaar aan het hoofd staat van innovatieve energieopwekker Floating Solar.

Hij is zich terdege bewust van de schaduwkanten van het ondernemen en heeft er ook zijn geheel eigen kijk op. “In mijn gelovige omgeving is de stelling vaak: in principe verzekeren we niets. Maar we hebben ook een zorgplicht voor onze mensen. En aansprakelijkheid kan bij ons bedrijf direct leiden tot faillissement. Daarom hebben we ervoor gekozen om risico’s die we écht niet kunnen dragen toch te verzekeren – en daarmee de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.”

Niet geraakt door corona

Veel ondernemingen hebben de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve ondervonden. Het heeft vaak tot remming van de groei geleid – of erger. Maar niet bij Floating Solar. Ralph: “We zitten in een primaire sector: energie. Dat moet altijd doorgaan, omdat de gevolgen anders niet zijn te overzien. Bij ons zijn hooguit enkele leveringen wat vertraagd. En een medewerker kon vanwege Covid zijn functie niet meer uitoefenen. Verder zijn we buiten schot gebleven. We hebben wel een keer wat last gehad van stormschade. Een eiland is bestand tot minstens windkracht 10, en deze keer was het dus heftiger. Windkracht en golven zijn voor een eiland de grootste risico’s en dat hebben we ervaren. De schade bleef beperkt en had gelukkig geen invloed op de bedrijfsvoering. Maar het doet je wel beseffen hoe kwetsbaar je als onderneming kúnt zijn.”

Denken in scenario’s neemt veel onrust weg

Wat kwetsbaarheid en schadeverleden betreft is Floating Solar een beetje een vreemde eend in de bijt. Ralph: “We zien en erkennen de schaduwkanten van het ondernemen wel. En we hebben ook wel onze maatregelen genomen om belangrijke risico’s af te dekken. Maar we hebben er alleen nog niet in volle omvang mee te maken gehad. Het is meer een kwestie van anticiperen en je in bepaalde scenario’s verplaatsen, waardoor we toch het gevoel hebben dat we op eventualiteiten zijn voorbereid.

In feite denken we meer in potentiële schaduwkanten. Zo zijn we nu nog beperkt in onze mogelijkheden om op groter water te gaan werken, waar de wind en golfslag vrij spel hebben. Gaan we daar uit komen? We hopen het wel, maar weten het niet. Dat we zonder subsidie werken is misschien ook iets waar we alert op moeten blijven. Het werkt nu prima, maar wat als het allemaal ineens een stuk groter wordt? Ben je dan niet te kwetsbaar en moet je dat dan extra verzekeren? Je kunt in onze innovatieve branche niet zomaar overal een polis aan koppelen, daar zijn we ons van bewust. Dat Zicht ons hierin gericht kan adviseren, geeft ons veel houvast.”