Transport

Transport tijdens de coronacrisis

Door het coronavirus zijn de reguliere transportwerkzaamheden voor veel bedrijven veranderd. Bedrijven liggen stil en grenzen zijn dicht, maar aan de andere kant moet er bijvoorbeeld meer op woonadressen bezorgd worden. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als uw bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.

Op basis van de veelgestelde vragen die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd (28 december 2020), hebben we een top 7 van aandachtspunten opgesteld.
Bel Zicht voor aanvullende vragen
Of neem contact op met uw adviseur

1. Bescherming van uw chauffeurs

Verdere verspreiding van het coronavirus moet uiteraard worden voorkomen. Daar moeten ook uw chauffeurs rekening mee houden. Naast het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM helpt het om de voertuigen uit te rusten met de benodigde middelen die besmetting kunnen voorkomen. Denk daarbij ook aan handschoenen, handcrème, en het regelmatig reinigen van de voertuigen, zowel binnen als buiten.

Zorg verder voor schone werkkleding, schoon schoeisel en let op dat de laadruimte regelmatig goed wordt gereinigd. Moet uw chauffeur overnachten? Zorg dan dat hij of zij voldoende eten en drinken bij zich heeft. Wilt u meer wilt weten over dit specifieke onderwerp? Kijk dan op de website van TLN, EVO en/of KNV.
Transport tijdens de coronacrisis - Zicht adviseurs

2. Andere goederen vervoeren

Wilt u iets anders gaan vervoeren, omdat er in uw eigen sector geen werk meer is? Zorg dan dat u op de hoogte bent van specifieke normen en eisen. Zo kunt u ook duidelijke instructies aan de chauffeurs geven.

Stem ten slotte met de opdrachtgever af als er charters worden ingezet. Vergeet ook niet in uw polis te controleren of het vervoer van deze andere goederen meeverzekerd is.


3. Vrachtbrief

Als de (digitale) vrachtbrief niet kan worden getekend voor ontvangst heeft de vervoerder geen bewijs van ontvangst en kan de ladingbelanghebbende geen schadebemerkingen maken. Transport en Logistiek Nederland (TLN) schetst op de website de mogelijke gevolgen van het niet ondertekenen van de vrachtbrief en wat eventueel alternatieve bewijzen van aflevering zijn.

4. Stilstand van auto's of bedrijfswagens

Verwacht u dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf blijf? Via de website van de RDW kunt u digitaal een kenteken schorsen. De APK-plicht en de houderschapsbelasting stoppen dan ook automatisch. Let er wel op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem daarom altijd contact op met uw adviseur. Vergeet ook niet dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Een geschorst voertuig mag daar dus ook niet rijden.

Let op! Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden.

Staan uw staan taxi’s, touringcars of andere bedrijfswagens vrijwel stil? Dan lopen ze minder risico’s op aanrijdingen en schades. Misschien kunnen we uw verzekering aanpassen hierop. Neem contact op met uw adviseur. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

5. De rij- en rusttijden

Lege schappen in de supermarkten was onder andere het gevolg van het niet tijdig aan kunnen voeren van goederen. Daarom heeft het kabinet de rij- en rusttijden tijdelijk tot en met 1 juni 2020  versoepeld. Concreet betekent het een verhoging van:
 • de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur
 • de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur
 • de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur
Houd u strikt aan deze rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur, waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. Misschien kunt u een collega-vervoerder uit een andere sector inzetten om samen de piek(en) op te vangen.
Transport tijdens de coronacrisis - Zicht adviseurs

6. Voertuigen

Gaat u voertuigen binnen stallen?

 • Zorg dan voor voldoende en goed werkende blusmiddelen en ventilatie.
 • Let op dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen om brandoverslag te vermijden.
 • Stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. En ook niet aan de lader.
 • Overleg met uw adviseur hoe u in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels.
 • Geef bij het lokale brandweerkorps aan wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.

Gaat u de voertuigen buiten stallen?

Dan gelden min of meer dezelfde regels als bij binnenstalling, alleen is er dan sprake van een hoger diefstalrisico. Daarom is het verstandig om aanvullend
 • de politie en bewakingsorganisatie te informeren over de gewijzigde situatie.
 • de camerasystemen, hekken, sloten en verlichting te checken.
 • zelf ook toezicht te blijven houden op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen.
Ook raden we aan geen accu’s op te laden als er geen toezicht is op het voertuig.

Mag u een afscherming aanbrengen in het voertuig en aan welke eisen moet dit voldoen?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat afschermingen in personenwagens en lichte bedrijfswagens aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen. Zo is afscherming tussen de bestuurder en de passagier voorin niet toegestaan. Afscherming tussen de voor- en achterstoelen mag alleen als het voldoet aan de door de RDW gestelde eisen. Deze eisen zijn te vinden op de website van de RDW.

Meer informatie?


Wilt u meer lezen over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona, kijk dan op de websites van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), TLN (Transport en Logistiek Nederland) en/of KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
1035 beoordelingen

7. Bewijzen, certificaten en vergunningen

Misschien kunt u sommige bewijzen, certificaten en vergunningen voor beroepsvervoer (code 95) of binnenvaart niet op tijd verlengen. Wat nu?

Er is een AMVB gepubliceerd waardoor verlopen certificaten in de vervoerssector, zoals de code 95, vaarbewijzen en inspectierapporten langer geldig blijven, als deze door COVID-19 maatregelen niet verlengd kunnen worden. Als certificaten verlopen zijn tussen 1 februari en 1 december 2020, dan blijven ze tot negen maanden na de vervaldatum geldig. Bedrijven blijven gewoon verzekerd.

Met deze regeling komen de coulanceregelingen die verzekeraars eerder hadden getroffen te vervallen. Voor de zakelijke markt roepen verzekeraars de ondernemers desondanks op waar mogelijk de procedures voor verlenging van certificaten in gang te zetten en inspecties, trainingen etc. uit te voeren. In Nederland kan dit in veel gevallen ook. Vanuit oogpunt van veiligheid, maar ook om te voorkomen dat een stuwmeer ontstaat waardoor op een later moment bedrijven in de problemen komen omdat dan niet tijdig meer verlengd kan worden.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
1035 beoordelingen
Veelgestelde vragen