Algemene spelvoorwaarden

Algemene spelvoorwaarden Promotionele kansspelen Zicht

Deze algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (hierna te noemen: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Zicht B.V. (Postbus 170, 5201 AD ’s Hertogenbosch, hierna te noemen Zicht) te organiseren promotionele kansspelen en acties.


Door deelname aan de betreffende spelen gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Per actie wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor de deelnemer gelden.
 2. Minderjarige deelnemers verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben om deel te nemen aan het kansspel.
 3. Medewerkers van Zicht zijn uitgesloten van deelname.
 4. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een notaris of gerechtsdeurwaarder) of door een onpartijdig computerprogramma. Per actie wordt aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 7. Als de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 8. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Zicht is niet verantwoordelijk voor zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen. Ook niet voor eventuele schade aan de prijs bij de levering (verzending).
 9. Zicht zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 10. De winnaars verlenen op verzoek van Zicht medewerking aan promotionele activiteiten met betrekking tot het betreffende spel. Denk hierbij aan publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, zoals radio, televisie, krant en internet.
 11. Als u deelneemt aan een promotioneel kansspel, geeft u Zicht toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden. Zicht mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, zoals radio, televisie, krant en internet.
 12. Zicht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.
 13. Zicht behoudt zich het recht voor het spel voortijdig te beëindigen.
 14. Zicht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Ook niet voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
 15. Als er voor bepaalde spelen specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, dan hebben die specifieke regels voorrang boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 16. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Zicht worden aangepast. Wij adviseren u daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 17. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 18. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar communicatie@zichtadviseurs.nl of in een voldoende gefrankeerde envelop toesturen naar Zicht B.V., Postbus 170, 5201 AD ’s Hertogenbosch.

Aanvullende actievoorwaarden actie startershypotheekadvies 

(Ikea giftcard van € 100,-  bij afnemen startershypotheekadvies)

 1. Looptijd actie: 1 september 2017 t/m 31 december 2017.
 2. Actie: Bij het afnemen van een startershypotheekadvies bij Zicht ontvangt de klant een Ikea giftcard ter waarde van € 100,- cadeau.
 3. Deze actie geldt alleen voor het startershypotheekadvies met een tarief van € 1.495,- .
 4. De datum van het ondertekenen van de ‘Opdracht tot dienstverlening hypotheekadvies’ moet binnen de looptijd van de actie plaatsvinden.
 5. De Ikea giftcard ter waarde van € 100,-  wordt uitgereikt na het passeren van de hypotheekakte van de woning bij de notaris.
 6. De Ikea giftcard is niet inwisselbaar bij Zicht of uit te keren in geld.
 7. Zicht behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen.

Aanvullende actievoorwaarden actie Ikea giftcard van € 25,-

 1. Looptijd actie: 1 september 2017 t/m 31 maart 2018.
 2. Actie: Als de hypotheekadviseur van Zicht een afspraak met een nieuwe hypotheekklant krijgt én die leidt tot afname van een hypotheekadvies bij Zicht, ontvangt de aanbrenger een Ikea giftcard ter waarde van € 25,- cadeau. 
 3. Een nieuwe hypotheekklant is een persoon die niet eerder een hypotheekadvies heeft afgenomen bij Zicht, of bij één de rechtsvoorgangers van Zicht.
 4. De datum van het ondertekenen van de ‘Opdracht tot dienstverlening hypotheekadvies’ moet binnen de looptijd van de actie plaatsvinden.
 5. De Ikea giftcard wordt toegestuurd aan de aanbrenger nadat de nieuwe hypotheekklant de ‘Opdracht tot dienstverlening’ heeft ondertekend.
 6. De Ikea giftcard is niet inwisselbaar bij Zicht of uit te keren in geld.
 7. Zicht behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen.

Aanvullende voorwaarden Schox actie ‘ESM onderwater flashlight’

 1. De actie loopt van 24 november tot het bereiken van 1000 volgers op de Schox Facebook pagina. De winnaars worden uiterlijk 2 werkdagen hierna bekend gemaakt.
 2. De 5 ESM onderwater flashlights worden verloot onder álle Schox Facebook volgers. 
 3. De winnaar zal worden gevraagd om in een privébericht persoonlijke gegevens aan Schox te versturen.
 4. Reacties met ongepast taalgebruik kunnen door Schox worden verwijderd.

Goed verzekerd op duikvakantie?