Algemene spelvoorwaarden Promotionele kansspelen Zicht

Deze algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (hierna te noemen: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Zicht B.V. (Postbus 170, 5201 AD ’s Hertogenbosch, hierna te noemen Zicht) te organiseren promotionele kansspelen en acties.

Door deelname aan de betreffende spelen gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Per actie wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor de deelnemer gelden.
 2. Minderjarige deelnemers verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben om deel te nemen aan het kansspel.
 3. Medewerkers van Zicht zijn uitgesloten van deelname.
 4. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een notaris of gerechtsdeurwaarder) of door een onpartijdig computerprogramma. Per actie wordt aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 7. Als de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 8. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Zicht is niet verantwoordelijk voor zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen. Ook niet voor eventuele schade aan de prijs bij de levering (verzending).
 9. Zicht zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 10. De winnaars verlenen op verzoek van Zicht medewerking aan promotionele activiteiten met betrekking tot het betreffende spel. Denk hierbij aan publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, zoals radio, televisie, krant en internet.
 11. Als u deelneemt aan een promotioneel kansspel, geeft u Zicht toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden. Zicht mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, zoals radio, televisie, krant en internet.
 12. Zicht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.
 13. Zicht behoudt zich het recht voor het spel voortijdig te beëindigen.
 14. Zicht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Ook niet voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
 15. Als er voor bepaalde spelen specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, dan hebben die specifieke regels voorrang boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 16. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Zicht worden aangepast. Wij adviseren u daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 17. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 18. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar communicatie@zichtadviseurs.nl of in een voldoende gefrankeerde envelop toesturen naar Zicht B.V., Postbus 170, 5201 AD ’s Hertogenbosch.

Aanvullende spelvoorwaarden – actie verkeersveiligheidstraining

Deze spelvoorwaarden actie verkeersveiligheidstraining zijn van toepassing op de door Zicht B.V., hierna te noemen Zicht, georganiseerde actie verkeersveiligheidstraining. En zijn een aanvulling op de Algemene spelvoorwaarden Promotionele kansspelen van Zicht.

Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. Deelnemers kunnen van 1 februari tot 30 juni 2022 deelnemen aan de actie verkeersveiligheidstraining. Er gelden geen aanvullende voorwaarden voor de deelnemers.
 2. De winnaars worden aangewezen door een onpartijdig computerprogramma.
 3. Het prijzenpakket bestaat uit drie cadeaubonnen voor een Basic Safety rijvaardigheidstraining t.w.v. € 225,- bij Slotemakers op het circuit Zandvoort. Eind juni 2022 worden deze drie trainingen verloot onder de deelnemers.
 4. De prijs is niet uit te keren in geld.
 5. Bij afgelasting van een geboekte training of het verlopen van de geldigheidsdatum van de cadeaubon kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.

Aanvullende spelvoorwaarden – actie Bax Music

Onderstaande spelvoorwaarden zijn van toepassing op de door Zicht georganiseerde actie Bax Music. Ze zijn een aanvulling op de Algemene spelvoorwaarden Promotionele kansspelen van Zicht. Die leest u bovenaan deze pagina. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de algemene en aanvullende voorwaarden.

 1. Looptijdactie: 25-2-2022 t/m 25-5-2022
 2. Actieaanbod: Bax cadeaubon ter waarde van € 25,-
 3. Zicht verloot elke maand 3 cadeaubonnen ter waarde van € 25,- onder alle klanten die de enquête invullen.
 4. De prijs is niet uit te keren in geld.
 5. De datum van het invullen van de enquête bepaalt in welke maand u kans maakt op de cadeaubon.
 6. Alleen klanten met een actieve muziekinstrumentenverzekering bij Zicht kunnen deelnemen.
 7. U kunt slechts 1x meedoen aan de verloting.
 8. Voor de verloting gebruiken we een automatisch systeem.
 9. We sturen de cadeaubon naar het bij ons bekende adres.
 10. Zicht behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen.

Aanvullende spelvoorwaarden – actie reisverzekering

 1. Looptijdactie: 21-3-2022 t/m 31-5-2022.
 2. Actieaanbod: bij het afsluiten van een reisverzekering van Zicht ontvangt de klant 20% korting op de premie, gedurende 1 jaar.
 3. De actie is niet uit te keren in geld.
 4. Deze actie geldt alleen voor de doorlopende reisverzekering uit het Zicht privépakket.
 5. De datum van de aanvraag van het product is bepalend om voor korting in aanmerking te komen. De nieuwe verzekering moet uiterlijk ingaan op 31-12-2022.
 6. Het aanbod geldt alleen voor nieuw afgesloten reisverzekeringen. De klant mag in de voorgaande 3 maanden geen reisverzekering hebben gehad bij Zicht.
 7. U kunt alleen aan de actie deelnemen, als u in Nederland woont. En een vaste woon- en verblijfplaats heeft.
 8. Zicht behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een reisverzekering niet of onder voorwaarden te accepteren.
 9. Zicht behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen.

Aanvullende spelvoorwaarden e-mailadres doorgeven

Geef uw e-mailadres door aan Zicht en doneer € 7,50 aan het Rode Kruis voor Oekraïne
 1. Looptijd van de actie: 24-3-2022 t/m 30-4-2022
 2. Actieaanbod: een donatie ter waarde van € 7,50 op Giro 5125. Dit is een aparte rekening van het Rode Kruis, speciaal bedoeld voor hulp in Oekraïne en omliggende gebieden.
 3. Voor elke klant waarvan we geen e-mailadres hebben en die het e-mailadres aan Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs doorgeeft, doneert Zicht € 7,50 aan Giro 5125.
 4. De prijs is niet uit te keren in geld.
 5. Het e-mailadres moet voor 1 mei 2022 via de website of telefonisch zijn doorgegeven.
 6. Alleen klanten van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs kunnen deelnemen.
 7. Zicht behoudt zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen.