Algemene spelvoorwaarden

Algemene spelvoorwaarden Promotionele kansspelen Zicht

Deze algemene spelvoorwaarden promotionele kansspelen (hierna te noemen: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Zicht B.V. (Postbus 170, 5201 AD ’s Hertogenbosch, hierna te noemen Zicht) te organiseren promotionele kansspelen en acties.


Door deelname aan de betreffende spelen gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Per actie wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor de deelnemer gelden.
 2. Minderjarige deelnemers verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben om deel te nemen aan het kansspel.
 3. Medewerkers van Zicht zijn uitgesloten van deelname.
 4. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een notaris of gerechtsdeurwaarder) of door een onpartijdig computerprogramma. Per actie wordt aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 7. Als de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.
 8. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Zicht is niet verantwoordelijk voor zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen. Ook niet voor eventuele schade aan de prijs bij de levering (verzending).
 9. Zicht zorgt voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, tenzij in de specifieke spelvoorwaarden iets anders is vermeld.
 10. De winnaars verlenen op verzoek van Zicht medewerking aan promotionele activiteiten met betrekking tot het betreffende spel. Denk hierbij aan publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media, zoals radio, televisie, krant en internet.
 11. Als u deelneemt aan een promotioneel kansspel, geeft u Zicht toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden. Zicht mag de verstrekte persoonsgegevens daarnaast in het kader van bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, zoals radio, televisie, krant en internet.
 12. Zicht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.
 13. Zicht behoudt zich het recht voor het spel voortijdig te beëindigen.
 14. Zicht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Ook niet voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
 15. Als er voor bepaalde spelen specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, dan hebben die specifieke regels voorrang boven het bepaalde in deze voorwaarden.
 16. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Zicht worden aangepast. Wij adviseren u daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 17. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 18. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar communicatie@zichtadviseurs.nl of in een voldoende gefrankeerde envelop toesturen naar Zicht B.V., Postbus 170, 5201 AD ’s Hertogenbosch.

Aanvullende voorwaarden Opkikker actie

 1. Zicht adviseurs geeft 200 Opkikker knuffels weg. Ze hebben een waarde van € 14,45 per stuk inclusief verzendkosten.
 2. Om kans te maken op één van de 200 Opkikker knuffels moet het deelnameformulier volledig ingevuld worden.
 3. De Opkikker knuffels moeten voor een ander aangevraagd worden.
 4. De Opkikker knuffels worden toegekend aan de meest originele inzendingen. Dit wordt beoordeeld door Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs.
 5. De Opkikker knuffel wordt rechtstreeks naar de ontvanger opgestuurd. Hierbij wordt vermeld door wie de knuffel is aangevraagd. De opgegeven reden          wordt hier niet bij vermeld.
 6. Er zijn voor de deelnemer geen kosten aan verbonden. De opbrengst van de 200 Opkikker knuffels komen volledig ten goede aan Stichting Opkikker
 7. Inzenden van het formulier kan van 19 tot en met 28 april 2019.
 8. Iedere deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Opkikker actie.
 9. Na het invullen van het formulier ontvangt de aanvrager een bevestiging per e-mail dat de inzending is ontvangen.
 10. Alleen de 200 winnende inzendingen ontvangen uiterlijk 1 mei 2019 bericht via e-mail dat namens hen een Opkikker knuffel wordt verstuurd. 
 11. De Opkikker knuffels worden rond 2 mei 2019 thuisgestuurd.