U heeft schade, wat nu?

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. U leest hier meer over:

  • hoe wij beoordelen wat de schade is en
  • hoe daarna herstel in zijn werk gaat.

De schade-expert

Als u schade heeft, schakelen we in sommige gevallen een schade-expert in. Schakelen we geen expert in? Dan vragen we u de hoogte van de schade aan te tonen via bijvoorbeeld een rekening of een offerte.

Een schade-expert op bezoek

1.

Schakelen we een schade-expert in? Dan komt de expert op bezoek om uw schade te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Hij stelt de oorzaak van de schade en het schadebedrag vast. Op basis hiervan stelt de expert een schaderapport op. Hij overlegt dit rapport met u en vraagt uw akkoord. Een uitgebreide omschrijving wat een expert voor u doet kunt u ook nalezen in de folder: Een schade-expert op bezoek, wat kunt u verwachten?

2.

Vervolgens beoordelen we de toedracht van de schade en kijken we of de schade is gedekt. Dit doen we op basis van beschikbare gegevens, polisvoorwaarden en eventueel het schaderapport van de expert.

Heeft u brandschade?

Dan komt naast de brandweer en een schade-expert soms een salvagecoördinator op bezoek. Deze coördinator treedt op namens de verzekeringsmaatschappij en probeert vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Als dat nodig en/of gewenst is, regelt hij ook praktische zaken, zoals onderdak, vervoer en kleding.

Zelf een schade-expert inschakelen

U kunt ook een eigen schade-expert in de arm nemen, een ‘contra-expert’. De contra-expert regelt de schade met de verzekeringsmaatschappij namens u. De kosten worden vaak helemaal of voor een deel vergoed. Dit staat in de polisvoorwaarden. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan adviseren we u dit met ons of met de schade-expert te bespreken. De experts moeten het samen eens worden over de schadeoorzaak en het schadebedrag.

Onderzoeksbureau

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen we soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan u vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. U kunt deze lezen op www.verzekeraars.nl.

Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Zicht kan u hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval wel voor eigen rekening.

Wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert? Dan betaalt u zelf de kosten van deze extra werkzaamheden. Bent u niet of niet genoeg verzekerd of heeft u een eigen risico? Of geldt er een btw-verrekening? Dan betaalt u dat deel van de schade zelf.

Wie is opdrachtgever?

De schade-expert of Zicht regelt het herstelbedrijf voor u, maar u bent opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier ondertekent.

Verdere schadeafwikkeling

Wat doen wij om de schade verder af te handelen?

  • We betalen het schadebedrag uit waar u vanuit uw verzekering recht op heeft. Hier kan het eigen risico nog vanaf gaan.
  • We zorgen voor herstel in natura.

Akte van Cessie

Het herstelbedrijf dat uw schade komt herstellen, vraagt u een ‘Akte van Cessie’ te ondertekenen. Deze akte zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij de rekening van het herstelbedrijf rechtstreeks betaalt.

Btw-tips

Ouderdomsverklaring

Heeft u een particulier woonhuis ouder dan twee jaar? Dan betaalt u slechts 6% btw voor schilder- en stukadoorwerk. De schilder/stukadoor vraagt u om een verklaring over de leeftijd van uw woning.

Verrekenen btw (alleen voor bedrijven)

Bedrijven kunnen de btw direct verrekenen met de belastingdienst. De btw valt niet onder de schade. Het herstelbedrijf brengt de btw rechtstreeks bij u in rekening.

Wat verwachten we van u?

Na een schade helpen we u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt:

  • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;
  • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
  • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
  • Pleeg geen fraude/geef geen verkeerde voorstelling van zaken. Constateren we fraude? Dan nemen we passende maatregelen.

 

Schade afwijzing?

Bent u het niet eens met de afwijzing van uw schade? Dat vinden we heel vervelend. We stellen het op prijs als u ons dat laat weten.
Laat het ons weten >