U heeft schade, wat nu?

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. U leest hier meer over:

  • hoe wij beoordelen wat de schade is en
  • hoe daarna herstel in zijn werk gaat.

Waar meld ik mijn schade?

U kunt uw schade melden via MijnZicht, telefonisch, of via deze pagina. Wilt u uw schade telefonisch melden? Onze collega’s zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur op 088-020 93 03. Kan het melden van uw schade niet wachten tot de volgende werkdag? Bel dan ook 088-020 93 03. U wordt dan door externe collega’s verder geholpen.

Hoe behandelen we uw schade?

Nadat u uw schade bij ons heeft gemeld, bekijkt onze schadebehandelaar hoe de schade is ontstaan. Hij of zij bepaalt of er een schade-expert moet komen kijken. Schakelen we geen expert in? Dan vragen we u de hoogte van de schade aan te tonen via bijvoorbeeld een rekening of een offerte. Soms vragen we ook om foto’s of een proces-verbaal om uw claim te ondersteunen.

De schade-expert iOnze schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie vindt u op de website van het NIVRE. De experts die we inzetten houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. U kunt deze lezen op www.verzekeraars.nl.

Bij grotere schades schakelen we in sommige gevallen een schade-expert in. Hierover informeren we u altijd van tevoren. Er komt dan een expert op bezoek om uw schade te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Hij stelt het schadebedrag vast. De expert geeft ook tips om in de toekomst schade te voorkomen en zet in overleg de nodige werkzaamheden in gang.

De schade-expert overlegt en onderhoudt het contact met de verzekeraar of met Zicht. Hij begeleidt het gehele schadeproces. Op basis hiervan stelt de expert een schaderapport op. Hij overlegt dit rapport met u en vraagt uw akkoord. Een uitgebreide omschrijving wat een expert voor u doet kunt u ook nalezen in deze folder.

Vervolgens beoordelen we de toedracht van de schade en kijken we of de schade is gedekt. Dit doen we op basis van beschikbare gegevens, polisvoorwaarden en eventueel het schaderapport van de expert.

schade-expert op bezoek – schade U heeft schade, wat nu?

Heeft u brandschade?

Dan komt naast de brandweer en een schade-expert soms een salvagecoördinator op bezoek. Deze coördinator treedt op namens de verzekeringsmaatschappij en probeert vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Als dat nodig en/of gewenst is, regelt hij ook praktische zaken, zoals onderdak, vervoer en kleding.

Zelf ook een schade-expert inschakelen?

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kan. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. De contra-expert regelt de schade met de verzekeringsmaatschappij namens u. De kosten worden vaak helemaal of voor een deel vergoed. Dit staat in de polisvoorwaarden. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan adviseren we u dit met ons of met de schade-expert te bespreken. De experts moeten het samen eens worden over het schadebedrag.

Onderzoeksbureau

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen we soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan u vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen.

Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Zicht kan u hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval wel voor eigen rekening.

Wat doet het herstelbedrijf? En wie betaalt daarvoor?

Wilt u dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert? Dan betaalt u zelf de kosten van deze extra werkzaamheden. Bent u niet of niet genoeg verzekerd of heeft u een eigen risico? Of geldt er een btw-verrekening? Dan betaalt u dat deel van de schade zelf.

Uw schade duurzaam hersteld

We werken veel samen met herstelbedrijven die het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’ hebben. Dat betekent dat ze op duurzaamheid worden getoetst en voldoen aan strenge eisen. Deze bedrijven helpen u professioneel, maar houden ook rekening met het milieu en de samenleving.

U blijft opdrachtgever

De schade-expert of Zicht regelt het herstelbedrijf voor u, maar u bent opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier ondertekent.

Akte van Cessie

Het herstelbedrijf dat uw schade komt herstellen, vraagt u een ‘Akte van Cessie’ te ondertekenen. Deze akte zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij de rekening van het herstelbedrijf rechtstreeks betaalt.

Btw-tips

Ouderdomsverklaring

Heeft u een particulier woonhuis ouder dan twee jaar? Dan betaalt u een lager btw-tarief.

Verrekenen btw (alleen voor bedrijven)

Bedrijven kunnen de btw direct verrekenen met de belastingdienst. De btw valt niet onder de schade. Het herstelbedrijf brengt de btw rechtstreeks bij u in rekening.

Verdere schadeafwikkeling

Wat mag u van ons verwachten?

Wat doen wij om de schade verder af te handelen?

  • We betalen het schadebedrag uit waar u vanuit uw verzekering recht op heeft. Hier kan het eigen risico nog vanaf gaan.
  • We zorgen voor herstel in natura.
  • We houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de polisvoorwaarden.
  • We houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. U leest deze op www.verzekeraars.nl.

Wat verwachten we van u?

Na een schade helpen we u zo goed mogelijk. Om dit te doen, is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt:

  • Voorkom verdere schade;
  • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
  • Geef de schade-expert alle benodigde informatie om de schade te kunnen bepalen. Als de schade-expert vraagt om gegevens zoals nota’s en offertes, geef deze dan zo snel mogelijk. Zo kan de schade-expert de schade snel afhandelen.
  • Pleeg geen fraude en geef geen onjuiste informatie. Als we fraude constateren, dan nemen we passende maatregelen.

Heeft u een klacht ?

Heeft u een klacht over onze werkwijze, de informatie die we hebben verstrekt, onze producten en/of onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met de afwijzing van uw schade? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Als u vervolgens niet tevreden bent met hoe wij uw klacht hebben behandeld, dan kunt u naar het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening (Kifid).
Laat het ons weten >

Lees ook de polisvoorwaarden

Precies weten waarvoor u verzekerd bent? Dat kunt u altijd terugvinden in uw polisvoorwaarden en de clausules op uw polisblad. Heeft u vragen? Uw adviseur staat klaar om u te helpen.