RI&E

RI&E – Zicht preventieservice

Om uw klanten goed te kunnen bedienen, heeft u gezond personeel nodig. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag. U kunt dit risico verzekeren, maar voorkomen is natuurlijk beter voor u en uw werknemer. Bovendien heeft u een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van preventie. Bijvoorbeeld de uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Onze partner

Over Keerpunt

Keerpunt helpt de werkende mens vooruit en biedt daardoor een zeker vooruitzicht. Als verantwoordelijk speler in de wereld van arbodienstverlening, re-integratie, casemanagement en het toekomstige werken, levert Keerpunt effectieve en duurzame oplossingen. Voor zowel de korte als de lange termijn.

Keerpunt heeft een positief mensbeeld, omarmt innovatie, verlegt zo nodig kaders en weet precies hoe om te gaan met de continue veranderingen in de relatie tussen mens en werk.
Zicht preventieservice - Zicht adviseurs

RI&E

U bent als werkgever verplicht om een gezonde en veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. Daarom inventariseert u of het werk gevaarlijk is en zo ja, op welk vlak. Ook onderzoekt u of de uitvoering van het werk ongezond kan zijn voor de medewerkers. En als het nodig is stelt u een plan van aanpak op met verbeterpunten. Keerpunt helpt u bij het opstellen en/of toetsen van de RI&E.
In een RI&E brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. U doet dit dus voor een veilige en gezonde werkomgeving. U bent wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. Maar het naleven en up-to-date houden van de RI&E is ook van belang.
U kunt Keerpunt inschakelen voor de gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie of voor de toetsing van een RI&E die u zelf hebt uitgevoerd. Keerpunt biedt een RI&E op maat. U heeft verschillende mogelijkheden:
  • U voert de RI&E zelf uit en Keerpunt toetst.
  • U voert de RI&E zelf uit, Keerpunt begeleidt dit proces en toetst.
  • Keerpunt voert de RI&E voor u uit en levert het plan van aanpak.

Prijzen

Op basis van uw wensen brengt Keerpunt graag een offerte voor u uit. Vul hiervoor bijgaand contactformulier in.

Contact met Keerpunt

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer >
Veelgestelde vragen