Clausulecheck voor ondernemers

Heeft u uw verzekering voor niks afgesloten?

Staan de containers minimaal 10 meter van het bedrijfspand? Wanneer is voor het laatst de elektrische installatie gecontroleerd? Is de inbraakpreventie goed geregeld? Dit zijn drie risico’s die vaak voorkomen bij bedrijven en zijn in een clausule verwerkt.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Heeft u uw verzekering voor niets afgesloten?

Om de risico’s die u als ondernemer loopt te beperken, kunt u allerlei preventieve maatregelen treffen, geld opzij zetten als buffer en verzekeringen afsluiten. U heeft daar waarschijnlijk ook goed over nagedacht. Maar wist u ook dat een verzekering weinig waard is als u niet aan de gevraagde clausules voldoet?
Clausulecheck - Zicht adviseurs

Wat zijn verzekeringsclausules?

Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op de polisvoorwaarden. Als u de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan hebben de meeste verzekeringen geen of slechts een beperkte waarde. Deze aanvullende verplichtingen kunnen dus grote financiële gevolgen hebben als maar een gedeelte of zelfs helemaal geen schade-uitkering volgt. Het is dus essentieel voor de continuïteit van het bedrijf, maar ook voor de veiligheid van u en uw werknemers.

Er wordt bij clausules onderscheid gemaakt in zachte en harde clausules. Wat zijn de verschillen?

Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens
Als er sprake is van een zachte clausule, dan wordt u bij het niet-nakomen bij schade geconfronteerd met bijvoorbeeld een hoger eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 100.000. Tenzij u kunt aantonen dat de schadeoorzaak niets te maken heeft met het niet uitvoeren van de verplichtingen in de clausules. Het is alleen vaak heel lastig om dit te bewijzen!Bij een harde clausule is er geen dekking als er bij schade niet aan de clausule is voldaan. Tenzij u kunt aantonen dat de schadeoorzaak niets te maken heeft met het niet uitvoeren van de verplichtingen in de clausules. Het is alleen vaak heel lastig om dit te bewijzen!
 

Een praktijkvoorbeeld

Jurisprudentie wijst er op dat verzekeringsmaatschappijen zich steeds vaker beroepen op de clausule ‘elektrische installatie’: de verplichting om de installatie periodiek te laten controleren door een erkend installateur. In 2018 heeft de rechtspraak uitgewezen dat een verzekerde niets uitgekeerd kreeg, omdat hij niet aan de clausule voldeed. De schadeclaim bedroeg 1.9 miljoen euro.

Kent u deze clausules?

Kunt u met een gerust hart zeggen dat de continuïteit van uw onderneming niet in het geding komt doordat u aan de aanvullende verplichtingen van verzekeringen voldoet? Deze clausules kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Daarom zetten we de 7 meest voorkomende clausules voor u op een rij.
Clausulecheck - Zicht adviseurs

We helpen u met de Zicht clausulecheck

Tijdens het afhandelen van schades hebben we gemerkt dat veel bedrijven deze voorwaarden en clausules niet goed lezen. Dat heeft al vaak geleid tot enorme kostenposten. Want als u niet aan een gestelde voorwaarde of clausule voldoet, ontvangt u bij schade mogelijk geen uitkering! Daarom vinden wij het belangrijk om uw polisvoorwaarden en clausules met u te bespreken. We controleren (tijdens ons periodiek overleg) of uw bedrijfsvoering is aangepast aan de clausules die op de verzekeringen staan. Op basis van de bevindingen uit de Zicht clausulecheck maken we verdere afspraken.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1840 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Tegen welke waarde verzeker ik mijn bedrijfspand?
  U verzekert in de meeste gevallen de herbouwwaarde. Dit is de waarde die een aannemer nodig heeft om het gebouw weer op te bouwen. Het kan ook zijn dat u niet wilt herbouwen en dan kunt u in overleg met de verzekeringsmaatschappij de verkoopwaarden uitgekeerd krijgen.
 • Wat hoort er allemaal bij het gebouw?
  Alle aan- en bijgebouwen en wat duurzaam onderdeel uitmaakt van het gebouw. Bijvoorbeeld hekwerken en toegangspoorten. Meestal maakt de fundering verzekeringstechnisch geen onderdeel uit van het gebouw, tenzij apart meeverzekerd.
 • Is het mogelijk om water en sneeuwdruk mee te verzekeren?
  Dit is mogelijk als het gebouw aan een aantal eisen voldoet. Dit hangt af van de lengte van de overspanning en of het een plat dak is.
 • Is het omzetverlies door tijdelijke sluiting ook gedekt op de gebouwenverzekering?
  Als er een verzekerde oorzaak is, dan kan omzetverlies worden uitgekeerd. Dit kan alleen niet op de gebouwenverzekering, maar op een aparte hiervoor bestemde verzekering. Wel kunt u de gemiste huurinkomsten uitgekeerd krijgen op de gebouwenverzekering.