No-riskpolis. Wat is het en hoe kan het uw organisatie helpen? 

Een no-riskpolis is een regeling die werkgevers financiële zekerheid biedt bij het in dienst nemen van werknemers met een ziekte of handicap. Deze regeling houdt in dat de werkgever compensatie krijgt voor de loonkosten als deze werknemer ziek wordt. Met dit initiatief wil de overheid de drempel verlagen voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Welke medewerkers komen in aanmerking?

Deze regeling geldt voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), zoals werknemers met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WAZO-uitkering. Maar ook werknemers met een indicatie banenafspraak of doelgroep-verklaring.

Informeer bij indiensttreding naar de no-riskpolis

Het is belangrijk om nieuwe werknemers binnen drie maanden na indiensttreding te vragen of ze onder de no-risk regeling vallen. Dit kan met behulp van een vragenformulier. Zo kunt u als werkgever de nodige administratieve procedures starten en profiteren van de voordelen van no-risk. Medewerkers zijn verplicht om vanaf twee maanden na indiensttreding een antwoord te geven op deze vragen. 

Successful,Business,People,Working,Together,In,A,Coworking,Office.,Two

Wat zijn de voordelen van de no-riskpolis?

Er zijn meerdere voordelen als een werknemer onder de no-riskpolis valt.  

Besparen loonkosten

Het bespaart aanzienlijk op loonkosten omdat u als werkgever geen loondoorbetaling hoeft te doen bij ziekte van werknemers met een arbeidsbeperking. Dit draagt bij aan een gezonde financiële situatie van het bedrijf.

Inclusiviteit

Het aannemen van werknemers met een ziekte of handicap draagt bij aan een inclusieve werkvloer. Dit kan de werksfeer en de bedrijfscultuur positief beïnvloeden en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Aanvullende subsidies

Als werkgever kunt u gebruikmaken van extra subsidies en financiële ondersteuning bij het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Deze subsidies kunnen variëren per regio en situatie van de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn loonkostensubsidies, mobiliteitsbonussen, jobcoaching en aanpassingen van de werkplek.

Het is verstandig om contact op te nemen met relevante instanties, zoals het UWV, gemeenten of brancheorganisaties, om te informeren naar mogelijke subsidies en ondersteuning.

Gerard van Gestel – Zicht adviseurs

“Wilt u meer weten over de voordelen van no-riskpolis en hoe het uw organisatie kan helpen? Ik help u graag!

Gerard van Gestel

specialist inkomensrisico's
Gerard van Gestel – Zicht adviseurs

Gerard van Gestel

specialist inkomensrisico's

Hoe vraagt u de no-riskpolis aan?

Als werkgever hoeft u de no-risk polis niet zelf aan te vragen; de werknemer krijgt deze automatisch als hij aan de voorwaarden voldoet. Het is wel belangrijk om goed te communiceren met het UWV en te zorgen dat alle benodigde documentatie op orde is. 


Rekenvoorbeeld no-riskpolis

Stel, u heeft een werknemer in dienst met een no-riskpolis en een bruto maandsalaris van € 2.500,-. Als deze werknemer gedurende 15 maanden ziek is, wordt in het eerste jaar van ziekte 100% van het loon doorbetaald, en in het tweede jaar 70%. De totale kostenpost voor u als werkgever komt er dan als volgt uit te zien:

  • Het eerste jaar: € 2.500,- x 12 maanden = € 30.000,-
  • Het tweede jaar: 70% van het salaris. Dus € 2.500,- x 70% = € 1.750,- per maand x 3 maanden = € 5.250,-
  • De totale kosten voor u als werkgever gedurende de 15 maanden ziekteperiode bedragen € 30.000,- (eerste jaar) + € 5.250,- (tweede jaar) = € 35.250,-

Dankzij de no-riskpolis vergoedt het UWV de volledige loondoorbetaling van € 35.250,-. Hierdoor draagt u als werkgever deze loonkosten niet, wat aanzienlijke besparingen oplevert.


Advies nodig?

Wilt u meer weten over de voordelen van no-riskpolis en hoe het uw organisatie kan helpen? Neem dan contact op met Gerard van Gestel, onze specialist op inkomensrisico’s. 

Vragen?
Ik help u graag!

Gerard van Gestel
06-290 64 405
[email protected]

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat