Verzuimpreventie

Verzuimpreventie - Zicht preventieservice

Om uw klanten goed te kunnen bedienen, heeft u gezond personeel nodig. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag. U kunt dit risico verzekeren, maar voorkomen is natuurlijk beter voor u en uw werknemer. Bovendien heeft u een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van preventie. Wat moet u regelen op het gebied van preventie?

Onze partner

Over Keerpunt

Keerpunt helpt de werkende mens vooruit en biedt daardoor een zeker vooruitzicht. Als verantwoordelijk speler in de wereld van arbodienstverlening, re-integratie, casemanagement en het toekomstige werken, levert Keerpunt effectieve en duurzame oplossingen. Voor zowel de korte als de lange termijn.

Keerpunt heeft een positief mensbeeld, omarmt innovatie, verlegt zo nodig kaders en weet precies hoe om te gaan met de continue veranderingen in de relatie tussen mens en werk.
Zicht preventieservice - Zicht adviseurs

Verzuimpreventie

Naast het uitvoeren van een RI&E kunt u in het kader van verzuimpreventie bij Keerpunt terecht voor verschillende onderdelen.

Preventiemedewerker

Elk bedrijf met personeel in dienst is wettelijk verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker helpt u als werkgever om arbeidsomstandigheden, werkdruk, werksfeer positief te beïnvloeden.
  • De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts.
  • De ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
  • De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt opgesteld in overleg met de preventiemedewerker.
Een training preventiemedewerker is niet wettelijk verplicht, maar wel aan te raden. De kosten van de training bedragen € 595,- exclusief BTW en inclusief lunches op beide trainingsdagen (tarief 2019). Vraag aan door middel van het contactformulier.

Preventief arbeidsomstandighedenspreekuur

Uw medewerkers mogen de bedrijfsarts ook raadplegen als zij (nog) niet ziek gemeld zijn. Het spreekuur is anoniem. Keerpunt faciliteert dit in het product Arbodienstverlening. Vul het contactformulier in als u wilt weten welk abonnement het beste bij u past.

Duurzame inzetbaarheid

Om de kwaliteit van de arbeidsorganisatie te verbeteren kunt u uw leidinggevenden ook trainen in het voorkomen van en omgaan met verzuim van werknemers of een gesprek aangaan met de adviseurs. Op basis van uw wensen brengt Keerpunt graag een offerte voor u uit.

Prijzen

Op basis van uw wensen brengt Keerpunt graag een offerte voor u uit. Vul hiervoor het contactformulier in.

Contact met Keerpunt

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer >
Veelgestelde vragen