Calamiteit en bedrijfscontinuïteit

Zakelijk risicomanagement - calamiteit en bedrijfscontinuïteit

Een goed inzicht in uw bedrijfsrisico’s is de basis. Hiermee kunt u bepalen welke maatregelen u moet treffen om risico’s te voorkomen, beperken, verzekeren en accepteren. Dit betekent dat het niet altijd noodzakelijk is om alle risico’s te verzekeren. Maar er wel voor te zorgen dat uw bedrijfscontinuïteit bij een calamiteit niet in gevaar komt.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Mogelijkheden

Om uw bedrijfscontinuïteit zo veel mogelijk te waarborgen zijn er de volgende mogelijkheden:
 • risicoanalyse en preventieadvies
 • verzekeringsadvies
 • waardebepaling of taxatie

Zelf doen

Vaak kunt u zelf al veel doen. Denk aan preventiemiddelen zoals: 
 • voldoende blusmiddelen
 • vlamdovende afvalbakken
 • juiste opslag van brandbare zaken en afval
 • veiligheidsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Heeft u schade na een calamiteit?

Als u schade heeft wordt door uw verzekeringsmaatschappij een schade-expert ingezet. Soms heeft u zelf een contra-expert. Deze specialisten weten alles over schade beperkende maatregelen. Bijvoorbeeld over snelle aanvang van milieusanering, sloop, reiniging, herstel/herbouw, realisatie van tijdelijke huisvesting en extra productiecapaciteit. Alles gericht om uw bedrijfsvoering zo snel mogelijk voort te zetten.

Contact met Zicht

Wilt u een goed inzicht in uw bedrijfsrisico’s? Maak dan een afspraak met een van onze risicoadviseurs. Ze laten u graag kennis maken met de BedrijfsRisicoVerkenner.
Calamiteit - Zicht adviseurs

Welke voorbereiding kunt u treffen?

Een calamiteitenplan is een belangrijk middel om goed voorbereid te zijn bij calamiteiten. Als u zo’n plan wilt  opstellen kunt u een gespecialiseerd bureau benaderen. U kunt ook de risico’s en maatregelen in kaart brengen met de BedrijfsRisicoVerkenner van Zicht.

Ook zonder calamiteitenplan kunt u al maatregelen treffen om bij een calamiteit niet onvoorbereid te zijn. Maatregelen die gericht zijn op het minimaliseren van de gevolgschade: 
 • crisisorganisatie (mensen, middelen, verantwoordelijkheden, communicatie, planning, coördinatie)
 • ICT, (externe) dataopslag en (tijdelijke) nutsvoorzieningen
 • back up van administratie en data
 • afspraken met leveranciers en collega ondernemers over vervangende huisvesting, cruciale bedrijfsmiddelen en uitwijkmogelijkheden voor de productie
 • voorbereidende werkzaamheden of afspraken met hulpdiensten en overheden over inzet van een aanvalsplan bij een calamiteit en vergunningprocedures voor herstel
 • leveringsvoorwaarden met (beperking van) leveringsverplichtingen
 • liquiditeit
 • opleiding en training personeel
Calamiteit - Zicht adviseurs

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
953 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Tegen welke waarde verzeker ik mijn bedrijfspand?
  U verzekert in de meeste gevallen de herbouwwaarde. Dit is de waarde die een aannemer nodig heeft om het gebouw weer op te bouwen. Het kan ook zijn dat u niet wilt herbouwen en dan kunt u in overleg met de verzekeringsmaatschappij de verkoopwaarden uitgekeerd krijgen.
 • Wat hoort er allemaal bij het gebouw?
  Alle aan- en bijgebouwen en wat duurzaam onderdeel uitmaakt van het gebouw. Bijvoorbeeld hekwerken en toegangspoorten. Meestal maakt de fundering verzekeringstechnisch geen onderdeel uit van het gebouw, tenzij apart meeverzekerd.
 • Is het mogelijk om water en sneeuwdruk mee te verzekeren?
  Dit is mogelijk als het gebouw aan een aantal eisen voldoet. Dit hangt af van de lengte van de overspanning en of het een plat dak is.
 • Is het omzetverlies door tijdelijke sluiting ook gedekt op de gebouwenverzekering?
  Als er een verzekerde oorzaak is, dan kan omzetverlies worden uitgekeerd. Dit kan alleen niet op de gebouwenverzekering, maar op een aparte hiervoor bestemde verzekering. Wel kunt u de gemiste huurinkomsten uitgekeerd krijgen op de gebouwenverzekering.