Wat doet u tegen wanbetaling?

Wat doet u tegen wanbetaling en betalingsrisico's?

Ondernemingen die hun rekeningen niet of te laat betalen, leveren het Nederlandse bedrijfsleven een jaarlijkse schadepost op van maar liefst 10 miljard euro. Wanbetaling is één van de belangrijkste oorzaken van faillissementen. Welke maatregelen heeft u zelf getroffen om u tegen het betalingsrisico te beschermen? Met de professionele ondersteuning van Zicht in combinatie met een kredietverzekering kunt u beter en veiliger ondernemen.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Welke betalingsrisico’s loopt u?

Een aantal factoren bepaalt of het risico op wanbetaling een bedreiging vormt voor uw onderneming:
 • Hoe minder afnemers, hoe groter uw financiële risico als een van deze afnemers niet of niet op tijd betaalt.  
 • Het aantal afnemers in landen waar andere wetten, regels en een andere betaalmoraal geldt, groeit.
 • Het product of de dienst van uw onderneming kent een lage brutomarge.
 • Uw onderneming hanteert een lange betalingstermijn.
 • Er is een groot ‘landenrisico’, bijvoorbeeld door politieke omstandigheden.
 • De financiële positie van uw afnemers is minder goed dan verondersteld.
 • De financiële buffer van uw onderneming is klein.
Wanbetaling - Zicht adviseurs

Wat kunt u hier tegen doen?

Uiteraard kunt u zelf een aantal maatregelen nemen. Denk hierbij aan:
 • Houd veranderingen in het betalingsgedrag van klanten in de gaten.
 • Als oudere facturen niet worden betaald, maak dan duidelijke afspraken bij nieuwe leveringen.
 • Leg betalingsafspraken goed schriftelijk vast.
 • Stuur tijdig en regelmatig betalingsherinneringen. Wijs de wanbetaler erop dat hij eventuele rente en extra kosten moet betalen.
 • Regel zekerheden voor de betaling. Denk hierbij aan eigendomsvoorbehoud, pandrechten, een bankgarantie of vooruitbetaling.
 • Zorg voor goede algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en gebruik die altijd.
Wanbetaling - Zicht adviseurs

Kredietverzekering - Zicht adviseurs

Kredietverzekering

Ook kunt u zich laten ondersteunen door een kredietverzekeraar. Hierbij maakt de grootte van uw bedrijf niet uit. Een kredietverzekering bestaat uit drie delen:
 • Preventie door monitoring van de kredietwaardigheid van uw klanten
 • Incasseren van betalingen via een groot wereldwijd incassonetwerk
 • Betalen van uw schade als dit nodig is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw debiteurenrisico’s? Onze zakelijke risicoadviseurs maken graag inzichtelijk wat dit voor u betekent.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Wat is een kredietverzekering?
  Een kredietverzekering biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant in gebreke blijft bij het betalen van zijn facturen. Zo'n situatie kan ontstaan doordat uw klant failliet gaat of niet binnen de gestelde termijn betaalt. Als dit om grote bedragen gaat kan het zelfs de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.
 • Wie gebruikt een kredietverzekering?
  Elk bedrijf dat op factuur krediet levert kan profiteren van een kredietverzekering.
 • Wat dekt een kredietverzekering?
  Kredietverzekeringen dekken de financiële gevolgen van debiteuren die niet betalen. Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wil beoordelen. De adviseurs van Zicht kunnen u adviseren over de verschillende mogelijkheden bij kredietverzekeringsmaatschappijen.