Partnerpensioen is ook úw zorg!

Moet de werkgever zorgen voor partnerpensioen? | Blog

17-10-2019

Weet u van elke werknemer op elk moment of hij/zij een partner heeft? En zo ja, wie deze partner is? Misschien niet het eerste waar u aan denkt bij het inregelen van een goed pensioen voor uw werknemers. Enige tijd geleden hoorde ik over een situatie waarin een werkgever het verlies van een werknemer te betreuren had. En waar er voor de partner én voor de werkgever een ontzettend vervelende situatie ontstond, omdat het partnerpensioen niet goed was geregeld.

Partnerpensioen vaak verplicht

Wist u dat het partnerpensioen meestal verplicht is? Voldoen samenwoners aan de definitie ‘partner’? En is er een bepaald of een onbepaald partnerpensioen van toepassing? Dan moet u de partner aanmelden bij de pensioenregeling.
Maurice Vanwersch - Zicht adviseurs
Door:
Maurice Vanwersch
- pensioenadviseur
Deel via:

Bepaald of onbepaald partnerpensioen, wat is het verschil?

Bepaald

Bij een bepaald partnerpensioen reserveert u alleen voor deze vorm van pensioen als de deelnemer getrouwd is, een geregistreerd partnerschap is aangegaan of een partner heeft.

Onbepaald

Bij een onbepaald partnerpensioen bouwt iedere deelnemer partnerpensioen op, waarbij het niet uitmaakt wat de burgerlijke status is.

Wanneer spreken we van ‘een partner’?

Dat licht ik graag toe. Als we het hebben over de gehuwde, geregistreerde of samenwonende partner. Waarbij het een voorwaarde is voor samenwoners dat er een ‘gemeenschappelijke huishouding’ is. Dit kan iemand aantonen met:

  • een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie, waaruit blijkt dat de partners minstens 6 maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven of
  • een notariële samenlevingsovereenkomst.
Partnerpensioen

Een tip van mij:

In uw pensioenreglement staat ook een definitie van partner. Dat is steeds vaker zoals hier omschreven, maar soms kom ik ook afwijkende definities tegen. Kijk daarvoor dus in het reglement.

Financieel risico bij niet aanmelden

Meldt u de partner niet aan voor de pensioenregeling? Dan is er geen partnerpensioen verzekerd, terwijl daar wel recht op is. Stapt de partner van de overleden werknemer naar de rechter, dan kunt u zomaar een groot financieel risico lopen. Dit kan in de honderdduizenden euro’s lopen. Uw zorgplicht als werkgever en de onwetendheid van de werknemer komen dan al snel in beeld.

Wat wil de werknemer zelf?

Ik maak wel eens mee dat een werknemer zijn/haar partner niet wil aanmelden bij de pensioenregeling voor partners, bijvoorbeeld omdat ze samen geen huwelijk of geregistreerd partnerschap willen aangaan. Het is raadzaam hierover met uw werknemers in gesprek te gaan.

Onbepaald partnerschap een goede oplossing?

Een partnerpensioen op onbepaalde basis kan een goed alternatief zijn. De kenmerken hiervan voor u en uw werknemers op een rij:
  • Voor elke werknemer wordt een pensioen voor partners verzekerd, los van of er een partner is. Tenzij men hiervan afziet door het tekenen van een afstandsverklaring.
  • De risicopremies voor het partnerpensioen kunnen hoger zijn bij het kiezen van onbepaald partnerschap,  Er wordt namelijk een korting toegepast op de premie. Dit omdat er, statistisch gezien, altijd een aantal alleenstaanden zijn binnen een personeelsbestand. En als een alleenstaande overlijdt, hoeft de verzekeringsmaatschappij natuurlijk niet uit te keren.
  • Het is niet nodig de NAW-gegevens van de partner door te geven. Onbepaald partnerschap scheelt u risico’s en administratie.
Partnerpensioen

Vragen?

In uw eigen pensioenregeling is terug te vinden hoe het partnerpensioen nu is verzekerd, bepaald of onbepaald. Heeft u vragen over het partnerpensioen of wilt u meer informatie? Bel me. Ik help u graag.

Maurice Vanwersch | 0475-390 233

Hulp nodig bij het in kaart brengen van jouw risico’s?

  • Je hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
953 beoordelingen