Ouderschapsverlof

Weet wat dit voor u en uw werknemers betekent

De afgelopen jaren waren er al veel wijzigingen in het ouderschapsverlof. Zo werd in 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht en op 1 juli 2020 kwam daar nog eens het aanvullend geboorteverlof bij. In 2022 is de regeling bij ouderschapsverlof aangepast.

Zoë helpt u graag verder

Ouderschapsverlof: wat verandert er, waarom en vanaf wanneer?

Het doel van de Wet betaald ouderschapsverlof is om gezinnen meer tijd te geven om te wennen aan de nieuwe situatie. En om ouders in staat te stellen om samen bewuste keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.
De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers geld ontvangen tijdens een deel van hun verlof als ouders. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald.

In Nederland is de Wet betaald ouderschapsverlof in op 2 augustus 2022 ingegaan.

Ouderschapsverlof: hoe werkt het?

 • Betaald ouderschapsverlof krijgen ouders 9 weken lang. Tijdens het betaalde ouderschapsverlof ontvangen de ouders een uitkering van het UWV. De uitkering is 50% van het dagloon en is maximaal 50% van het maximum dagloon.*
 • Om de uitkering te ontvangen, moet uw werknemer de 9 weken verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind.
 • Na de 9 weken betaald verlof door het UWV mag uw werknemer nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Dit mag ook op een later moment, maar vóór het kind 8 jaar is.
 • Als werkgever hoeft u dus zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof. Het kan wel zijn dat er in de cao voor uw branche andere regels staan. Als werkgever kunt u er ook zelf voor kiezen het loon aan te vullen tot 100%.

Ouderschapsverlof aanvragen

De aanvraag van de uitkering voor ouderschapsverlof loopt via u als werkgever en doet u pas na de opname van het ouderschapsverlof. Op de website van het UWV kunt u een digitaal formulier invullen.

Verlof bij adoptie: betaald?

Ook bij het adopteren van een kind kunnen werknemers betaald verlof krijgen. Het gaat om 9 weken tijdens het eerste jaar na adoptie. Dit geldt alleen als het geadopteerde kind jonger is dan 8 jaar.

Twee vrouwen met hun kind – Ouderschapsverlof Pensioen – Zakelijk

Een overzicht van alle verlofregelingen

 • Zwangerschapsverlof
  Voor de bevalling heeft een zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan 4 tot 6 weken duren. Voor meerlingen is dit maximaal 10 weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof.
  Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).
 • Calamiteitenverlof
  Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens het calamiteitenverlof moet u het loon volledig doorbetalen.
  Loondoorbetaling: 100% door werkgever.
 • Bevallingsverlof
  Na de bevalling heeft uw werknemer recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Als uw werknemer nog niet alle 6 weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mogen ook de overgebleven dagen ingezet worden als extra bevallingsverlof.
  Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).
 • Geboorteverlof
  De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze vrije dagen moeten binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen.
  Loondoorbetaling: 100% door werkgever.
 • Aanvullend geboorteverlof
  Na de week betaald geboorteverlof mag de partner aanvullend geboorteverlof opnemen. Het gaat om maximaal 5 weken. Uw werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.
  Loondoorbetaling: 70% door UWV.
 • Ouderschapsverlof
  In de eerste 8 jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). Ouderschapsverlof is (tot augustus 2022) onbetaald, behalve als er in de cao of het arbeidscontract andere afspraken staan. Vanaf augustus 2022 komt er een uitkering van het UWV voor de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof, als ze opgenomen worden in het eerste jaar na de geboorte. De uitkering bedraagt 50% van het loon.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor

We helpen u graag

Verlofregelingen, het blijft een ingewikkeld onderwerp. Heeft u advies nodig of heeft u hulp nodig bij het informeren van uw medewerkers? Wij helpen u graag. Neem contact op met een van onze pensioenadviseurs.

 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
587 beoordelingen