Wat is de waardeoverdracht klein pensioen?

Mensen wisselen tegenwoordig vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders, kleinere pensioenen op.

Zoë helpt u graag verder

Wat is een klein pensioen?

Dit zijn pensioenen met een uitkering vanaf de pensioendatum van meer dan € 2,- en minder dan € 592,51 bruto per jaar (2024).

Belangrijke keuzes als u met pensioen gaat – Particulier

Regels kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenen automatisch overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dit geldt niet voor de kleine gegarandeerde uitkeringspensioenen die niet zijn ontstaan door een baanwissel, maar door bijvoorbeeld een verandering van de pensioenregeling bij dezelfde werkgever.

Een pensioenuitvoerder is niet verplicht de waarde van een klein pensioen automatisch over te dragen. Als de oude pensioenuitvoerder ervoor kiest de waarde over te dragen, dan moet de nieuwe uitvoerder hieraan meewerken. Een werknemer kan geen bezwaar maken tegen de overdracht.

Wist u dat …

Pensioenuitvoerders pensioenen van minder dan € 2,- mogen laten vervallen? Vaak worden deze bedragen door pensioenuitvoerders overgemaakt aan een goed doel.

Worden alle kleine pensioenen samengevoegd?

Nee, niet alle pensioenuitvoerders maken gebruik van het recht om kleine pensioenen samen te voegen. Als een pensioenuitvoerder hier geen gebruik van maakt, dan blijft het pensioen staan waar het staat. Werknemers kunnen wel zelf om een waardeoverdracht vragen.

Klein pensioen afkopen

Het is ook mogelijk om een klein pensioen af te kopen bij pensioeningang. Onder voorwaarden kan dat ook tussentijds, als een waardeoverdracht niet kan. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Eindigde het dienstverband vóór 1 januari 2007? Dan mag de pensioenuitvoerder het kleine pensioen alleen afkopen als de werknemer hiertegen geen bezwaar maakt.

 • Eindigde het dienstverband tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2018? Dan mag de pensioenuitvoerder het kleine pensioen alleen afkopen, als de werknemer hiermee instemt.
 • Eindigde het dienstverband ná 1 januari 2018? Dan is afkoop alleen mogelijk als de automatische waardeoverdracht van het pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder tot vijf keer toe niet is gelukt. Afkoop kan pas na vijf jaar.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
678 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.