Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Hebt u een eigen woning? Dan moet u in de belastingaangifte ook de WOZ-waarde (WOZ staat voor waardering onroerende zaken) opgeven.

Gebruik de juiste WOZ-waarde

Het klinkt misschien vreemd, maar gebruik de juiste WOZ-waarde in de belastingaangifte. Voor de belastingaangifte die u nu moet invullen (voor het belastingjaar 2020), gebruikt u de WOZ-waarde met als peildatum 1 januari 2019. Die staat in de beschikking die u begin 2020 hebt ontvangen.


WOZ-waarde controleren

Op het moment dat u de WOZ-beschikking ontvangt, is het belangrijk te controleren of deze klopt. Dat kunt u op een aantal manieren doen:

 1. Het WOZ-waardeloket. Via deze website kunt u de WOZ-waarden van uw eigen en andere woningen opvragen. Is uw gemeente nog niet aangesloten op dit loket, dan moet de gemeente op haar website aangeven hoe u aan de gegevens kunt komen.
 2. Bij uw gemeente kunt u een taxatieverslag opvragen. Sommige gemeenten voegen dit al als bijlage bij de beschikking).
 3. Bij het kadaster kunt u koopsominformatie opvragen.
Kindje tilt verhuisdoos – Pensioen en inkomen – Particulier

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen de beschikking die u ontvangt? Doe dat dan binnen 6 weken na dagtekening. Daarna kunt u ook nog bezwaar aantekenen, maar dat kan alleen als de WOZ-waarde minstens 20% te hoog is vastgesteld. Dus belangrijk: beter houdt u zich aan de termijn van 6 weken.

Standaard brieven

Gelukkig zijn er bij diverse organisaties voorbeelden van brieven te vinden die u helpen op een juiste manier bezwaar in te dienen. Klik hier voor een voorbeeld.

Inhoud bezwaarschrift

In een bezwaarschrift gaat het vooral om de kwaliteit van uw argumenten. Als eigenaar van de woning kent u die zelf het beste. Wat is de staat van het onderhoud? Is de keuken echt niet meer van deze tijd? Wat is het uitzicht? Hoe ziet de straat eruit? En waar kunt u de auto parkeren? Slechts een paar voorbeelden die de waarde van uw woning kunnen beïnvloeden.

Kijk ook eens op Funda.nl voordat u de brief gaat schrijven. Welke huizen zijn voor welke prijzen uw omgeving verkocht? Voordeel dat je de foto’s vaak toch nog lange tijd kunt bekijken, ook al zijn de huizen al verkocht.

Hou bij het opstellen van het bezwaarschrift in uw achterhoofd: waarom zou een eventuele koper minder willen betalen voor mijn woning?

Meisje op computer – Pensioen en inkomen – Particulier

Tip!

Overweegt u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde? Dan bent u zeker niet de enige. Hebt u goede argumenten? Een telefoontje naar de gemeente is vaak voldoende om de waarde aangepast te krijgen.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
776 beoordelingen
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.