Wet Verbetering Poortwachter

UWV gaat coulant om met Wet Verbetering Poortwachter

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Als u als werkgever de poortwachtersverplichtingen niet nakomt, kan het UWV de loondoorbetalingsverplichting verlengen met maximaal 52 weken (artikel 25 lid 9 WIA).
Bel Zicht voor aanvullende vragen
Of neem contact op met uw adviseur

Hoe zit dat in coronatijd?

Mogelijk leidt de coronacrisis ertoe dat u niet (volledig) kan voldoen aan uw re- integratieverplichtingen. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf verplicht gesloten is. Weet dan dat het UWV zich coulant opstelt. Dat blijkt uit een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. U moet wel een goede motivatie geven die het UWV later zal beoordelen.

Daarnaast houdt het UWV na afloop van de coronacrisis rekening met de mogelijke invloed die corona heeft gehad op de re-integratieactiviteiten. Als u noodgedwongen de re-integratieactiviteiten niet (volledig) heeft kunnen uitvoeren, is de kans aanwezig dat u geen boete hiervoor krijgt.
Verzuimverzekering - Zicht adviseurs

Onze tip

Leg altijd in overleg met de bedrijfsarts goed vast wanneer er wordt afgeweken van de Wet Verbetering Poortwachter als dit komt door de coronacrisis. Uw arbodienst is bekend met de tijdelijke andere beoordeling door het UWV. Bel uw arbodienst bij vragen hierover.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Wat dekt een ziekengeldverzekering?
  Met een ziekengeldverzekering kunt u eenvoudig de eerste 2 jaar van uw loondoorbetalingsverplichting verzekeren. U verzekert hierbij bijvoorbeeld 100% gedurende het eerste jaar en en 70% gedurende het 2e jaar. Daarbij kunt u zich verzekeren voor de kosten van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Is een ziekengeldverzekering verplicht?
  Een ziekengeldverzekering is niet verplicht. Als u in staat bent om zelf gedurende de eerste 2 jaar van uw zieke werknemer(s) het loon door te betalen, dan kunt u ervoor kiezen om dit risico zelf te dragen.
 • Heb ik invloed op de premie van de ziekengeldverzekering?
  Ja, zowel door een goed ziekteverzuimbeleid als ook door de keuze van uw verzekering. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie.