Ziektewet eigenrisicodrager

Als uw werknemer met een tijdelijk contract ziek is, dan kunt u overwegen het contract niet te verlengen. De werknemer gaat dan ziek uit dienst en heeft recht op een Ziektewetuitkering van het UWV. Deze ZW-uitkeringslasten worden tot twee jaar lang bij u via een gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst verhaald. Ontvangt deze werknemer hierna een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan kunt u die uitkeringslasten tot 10 jaar lang betalen. Een enorme kostenpost dus. Er is een alternatief: de Ziektewet eigenrisicoverzekering.

Wanneer kiest u voor de Ziektewet eigen risicodrager (Ziektewet ERD)?

Zijn voor uw uitzendorganisatie de ziektewetkosten ook een grote kostenpost? De premie die u aan het UWV betaalt is gebaseerd op de Ziektewetuitkeringen in de voorafgaande twee jaren. Vaak is besparing mogelijk door eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. U betaalt dan de ziektewetuitkering zelf waardoor u geen premie Werkhervattingskas (Whk) Ziektewet-lasten meer afdraagt aan de Belastingdienst. Ook heeft u meer grip en regie op de re-integratie van de zieke ex-werknemer.

De Ziektewet ERD is voor:

  • Werknemers die ziek uit dienst gaan;
  • Uitzendkrachten die ziek uit dienst gaan;
  • Werknemers die ziek worden binnen vier weken nadat ze uit dienst zijn gegaan en geen recht op een WW-uitkering of andere dienstbetrekking hebben.

Vrouw achter met bril achter laptop – Ziekengeldverzekering – Zakelijk

Goed om te weten

Voorbeeld 1: fase A/1-2 met uitzendbeding

Afbeelding voorbeeld 1_ZW_Flex_240716

Stel uitzendkracht fase A/1-2 met uitzendbeding heeft een 4-wekelijks contract. Hij wordt ziek, dan komt die terecht in de loondoorbetaling tot einde contract. Daarna gaat hij ziek uit dienst en komt in de Ziektewet. Loondoorbetaling en Ziektewet is maximaal 24 maanden. Daarna gaat hij over naar de WGA. Zowel loondoorbetaling MUB, ongeacht de contractduur, en ziektewetperiode vallen onder de Ziektewet ERD verzekering. 

Voorbeeld 2: fase A/1-2 zonder uitzendbeding of fase B/3 

Afbeelding voorbeeld 2_ZW_Flex_240716

Stel uitzendkracht fase A/1-2 zonder uitzendbeding of fase B/3 heeft een contract voor 1 jaar. Hij wordt na 8 maanden ziek. Hij heeft dan nog 4 maanden recht op loondoorbetaling. Daarna gaat hij ziek uit dienst en komt in de Ziektewet. Loondoorbetaling (eventueel verzekerd met ziekteverzuimverzekering) en Ziektewet is maximaal 24 maanden, dus zit nog 20 maanden in de Ziektewet, voordat hij naar de WGA over gaat. Die 20 maanden vallen onder de Ziektewet ERD verzekering. 


Alfons Mulder_K2A1130

De UWV premie voor Ziektewet kan enorm oplopen. Vaak is besparing mogelijk door eigenrisicodrager te worden. 

Alfons Mulder

adviseur inkomen
Alfons Mulder_K2A1130

Alfons Mulder

adviseur inkomen

Wanneer is de Ziektewet van toepassing?

Contracten in fase A/1-2 met uitzendbeding
Voor zieke uitzendkrachten in fase A met uitzendbeding gaan bij ziekte niet meer direct ziek uit dienst en heeft u eerst nog een loondoorbetalingsverplichting. Daarna komen ze in de Ziektewet. U kunt hier een dekking voor op de Ziektewet ERD verzekering voor afsluiten voor de 4-wekelijkse contracten minus de eventuele eigenrisicotermijn.  

Contractanten in fase A/1-2 zonder uitzendbeding, fase B en C/3-4 en het eigen personeel
Deze contractanten komen in de Ziektewet als zij op de einddatum van het contract nog ziek zijn en ziek uit dienst gaan. Hier gaat echter wel een periode van de loondoorbetalingsverplichting aan vooraf. Zij komen dus niet vanaf de 1e ziektedag in de Ziektewet.

 

Voordelen verzekeren Ziektewet ERD: tijd, gemak en rendement

  • Geen administratieve rompslomp en uitbetalingen van uitkeringen. 
  • Daadkrachtige verzuimbegeleiding en spoedige re-integratie; we ondernemen actie binnen 24 uur na de ziekmelding. 
  • Lagere en duidelijke kosten. 

Hoe kan ik eigen risicodragerschap aanvragen?

U kunt 2 keer per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari of op 1 juli. De aanvraag hiervoor moet 13 weken voor deze datum bij de Belastingdienst binnen zijn. Dus vóór 1 oktober of 1 april. Uiteraard kan FlexCom4 de gehele aanvraag voor u regelen. Bent u net gestart als werkgever? Dan kunt u direct de Ziektewet eigenrisicodrager bij ons aanvragen. 

Werkhervattingskasbrief

Aan het eind van elk jaar ontvangt u de beschikking van de werkhervattingskas van de Belastingdienst met daarop de premies die voor u gelden. Voor middelgrote en grote werkgevers kunnen de lasten hoog oplopen; tot meer dan 7% van de loonsom. Het loont dan ook om deze beschikking goed te controleren. Betaalt u niet teveel aan de Belastingdienst?

Vragen?
Ik help u graag!

Alfons Mulder
06-274 436 65
[email protected]

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat