Medezeggenschap

OR, PVT of PV, weet u hoe het zit?

Medezeggenschap zorgt ervoor dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering. De ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV) behartigt de belangen van medewerkers. Weet u hoe het zit? Vier veelgestelde vragen op een rij!
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

1. Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Ondernemingen met minstens vijftig medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als ondernemer moet u zelf het initiatief nemen om een OR op te richten. Bijvoorbeeld door na te gaan of medewerkers zich hiervoor willen aanmelden.

Bij onvoldoende of geen animo bent u overigens niet van deze verplichting af. U moet de belangstelling namelijk blijven peilen, omdat uw medewerkers op een later moment misschien wel interesse hebben.

2. Wanneer is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht?

Organisaties tussen de 10 en 50 medewerkers zijn verplicht een personeelsvertegenwoordiging (PVT) te hebben.

Een PVT is verplicht als:
 • meer dan de helft van de medewerkers daarom vraagt of
 • als het in de cao staat.
Is er geen personeelsvertegenwoordiging ingesteld? Dan bent u als ondernemer verplicht om ten minste twee keer per jaar een personeelsvergadering te houden. Dit is geen vertegenwoordigend orgaan, maar een overleg tussen u en al uw werknemers.
Medezeggenschap - Zicht adviseurs

3. Hoe wordt medezeggenschap geregeld bij ondernemingen met minder dan 10 werknemers?

Volgens de Wet op de Ondernemingsraad kan de werkgever van een onderneming met minder dan 10 werknemers een personeelsvergadering (PV) instellen. Met de PV kunt u overleggen over bijvoorbeeld de arbeidstijden in de onderneming. Natuurlijk is het altijd mogelijk om over meer zaken overleg te voeren, bijvoorbeeld over secundaire arbeidsvoorwaarden.

4. Heeft uw OR, PVT of hebben uw medewerkers medezeggenschap over het pensioen/verzuim van uw werknemers?

Medezeggenschap over de pensioen-, en verzuimregeling voor de werknemers, hangt onder meer af van:
 • de soort pensioenuitvoerder en verzekeringsmaatschappij die de onderneming heeft en
 • van de mate waarin de cao zaken op deze gebieden regelt.


Hoe heeft u het overleg met uw werknemers geregeld? Heeft u vragen hierover? Neem contact op met onze adviseurs! Zij kunnen u helpen en ontzorgen.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.