Top 10 vragen

Zorgverzekering 2020: top 10 vragen

We hebben de top 10 vragen aan onze zorgspecialisten voor u op een rijtje gezet!

Bel Zicht
83% belt ons

1. Wat is het verplichte eigen risico in 2020?

Het verplichte eigen risico in 2020 blijft, zoals in 2019, € 385,- per jaar. Dit bedrag stelt de overheid vast.

2. Hoe werkt het extra eigen risico voor de zorgverzekering in 2020?

Wilt u een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico van € 385,-. Dit gaat in stapjes van € 100,- tot maximaal € 500,-. Het maximale eigen risico waar u voor kunt kiezen is € 885,-. Dit betaalt u één keer per kalenderjaar.
Zorgverzekering baby - Zicht adviseurs
Let op: kiest u  bijvoorbeeld een eigen risico van € 885,- en maakt u gebruik van zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u de eerste € 885,- zelf. Pas daarna krijgt u de kosten vergoed uit de verzekering. Kiest u voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan krijgt u korting op de zorgpremie. De hoogte van de korting verschilt per zorgverzekeraar.

3. Kan ik door het jaar heen mijn aanvullende verzekering wijzigen?

U kunt de meeste aanvullende verzekeringen tot en met 31 januari wijzigen. Uw wijziging gaat dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u ook door het jaar heen uw aanvullende verzekering wijzigen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Bij Nationale-Nederlanden kan het in speciale situaties zoals samenwonen, zwangerschap, een kind krijgen, verhuizing of werkloosheid. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

4. Is een zorgverzekering afsluiten via Zicht goedkoper?

Via Zicht kunt u zorgverzekeringen afsluiten van ONVZ, Nationale-Nederlanden, VGZ, Menzis, Stad Holland, CZ,  Ohra en Aevitae. U krijgt bij een aantal zorgverzekeringen een korting op de standaard premie van de basisverzekering en op de aanvullende verzekeringen. Deze korting kan oplopen tot 5% op de basisverzekering en 20% op de aanvullende verzekeringen.

5. Wanneer en hoe kan ik mijn huidige zorgverzekering opzeggen?

Uw nieuwe zorgverzekeraar zegt de oude zorgverzekering automatisch voor u op. Let op: u heeft tot en met 31 december 2019 de tijd. Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar voorwaarden stelt aan uw gezondheid. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u worden geweigerd voor de aanvullende verzekering. Voor de basisverzekering mag u nooit worden geweigerd.

6. Wat zijn de wijzigingen in de basisverzekering in 2020?

Goed nieuws! Er verdwijnt in 2020 niets uit de basisverzekering. Er worden een aantal nieuwe behandelingen vergoed of verruimd vanaf 2020:
 • vergoeding van bepaalde geneesmiddelen tegen kanker en mutiple sclerose
 • logeervergoeding van €75,- bij lange behandeling zonder opname
 • zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
 • geen eigen risico meer voor zorgprogramma’s zoals stoppen-met-roken

7. Worden uw medicijnen vergoed?

Op de website www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U vindt antwoorden op de volgende vragen:

 • Is het medicijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem opgenomen?  Of moet u zelf bijbetalen?
 • Gelden er voorwaarden, zoals het preferentiebeleid?    
 • Is er een vervangend geneesmiddel dat wel helemaal wordt vergoed?
Zorginstellingen - Zicht adviseurs

8. Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Eigen bijdrage en eigen risico zijn twee verschillende dingen. 
 • De eigen bijdrage betaalt u eerst zelf als u zorg gebruikt. De eigen bijdrage is een vast bedrag of een deel van de kosten die bij sommige zorg (denk aan medicijnen) in rekening wordt gebracht.
 • Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het standaard eigen risico is € 385,-. Tenzij u zelf een hoger vrijwillig eigen risico kiest.  
Het kan zijn dat u zorg heeft waarbij een eigen bijdrage wordt gevraagd, maar die ook onder het eigen risico valt. 

Hoe werkt dat?

 1. U betaalt eerst de eigen bijdrage.
 2. Het bedrag dat overblijft valt onder het verplicht eigen risico van € 385,-.
 3. Het bedrag dat dan nog overblijft, valt onder het vrijwillig eigen risico, als u dat heeft.
 4. Het bedrag dat tenslotte overblijft, wordt vergoed door de zorgverzekering.

Een voorbeeld

U heeft een nieuw kunstgebit nodig.
 • Dit kost € 1.200,-.
 • U heeft uw eigen risico nog niet aangesproken en u heeft geen vrijwillig hoger eigen risico.
 • Bij een kunstgebit is de wettelijke eigen bijdrage 25%.

Dan wordt dit als volgt berekend

 1. Eigen bijdrage: 25% van € 1.200,- = ,-€ 300,-.
 2. Eigen risico:  € 385,-
 3. Vrijwillig eigen risico: € 0,-
 4. Vergoeding vanuit zorgverzekering: €515,-
Totaal: € 1.200,-

9. Wat valt onder eigen risico?

Het eigen risico geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Voor uw aanvullende verzekeringen betaalt u geen eigen risico. Ook  betaalt u voor kinderen tot 18 jaar nooit een eigen risico. 

U betaalt eigen risico voor:

 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Spoedeisende hulp
 • Ambulancevervoer

U betaalt geen eigen risico voor:

 • Bezoek aan huisarts of huisartsenpost
 • Verloskunde en kraamzorg
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Nacontroles en reiskosten bij orgaandonaties
 • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed.

10. Wat betekent medische acceptatie?

Medische acceptatie betekent dat sommige zorgverzekeraars, voordat u een aanvullende verzekering afsluit, naar uw zorgkosten kijken. Ze kijken of u nu zorgkosten maakt, of in de toekomst gaat maken. Is het risico te groot omdat u hoge kosten maakt? Dan kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen u niet te accepteren voor de aanvullende verzekering. Het aantal verzekeraars dat medische acceptatie toepast wordt steeds kleiner.

Zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht. Dat betekent dat ze iedereen (ook chronische zieken of ouderen) moeten accepteren voor de basisverzekering. Een medische acceptatie geldt dus nooit voor de basisverzekering.
Zorgverzekering brillen - Zicht adviseurs
Tip: Kies in onze zorgvergelijker voor de optie: ‘Toon mij alleen verzekeringen die geen medische selectie kennen’.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1840 beoordelingen
Bel me terug
Veelgestelde vragen
 • Is een collectieve zorgverzekering via mijn werkgever goedkoper?
  Via werkgevers, maar ook via vakbonden en belangenorganisaties kunt u profiteren van een collectieve zorgverzekering. Waarbij er kortingsafspraken zijn gemaakt met een zorgverzekeraar. De overheid stelt vanaf 2020 een maximum aan de korting op de basisverzekering. De korting in 2019 is maximaal 10%. Vanaf 2020 is dit maximaal 5%. Voor mensen met een collectieve zorgverzekering worden de kosten in 2020 voor de basisverzekering dus hoger.  Voor de aanvullende verzekering geldt geen maximale korting. Ook Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering.
 • Wat betekent een wachttijd?
  Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Dit is niet het geval bij de aanvullende zorgverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?
  Voor 2020 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?
  In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig?

  Heeft u  nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.