18 jaar, zelf een zorgverzekering afsluiten

Vanaf 18 jaar ben je niet meer kosteloos meeverzekerd op de zorgverzekering van je ouders. Je moet zelf een zorgverzekering hebben. Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht. Je kunt ervoor kiezen om dezelfde zorgverzekering af te sluiten als je ouders. Of je kunt zelfstandig een andere zorgverzekering afsluiten.

Zicht jongeren zorgverzekering van Stad Holland

Veel jongeren zijn oververzekerd voor ziektekosten. Dit kost onnodig veel geld. Vaak kiezen jongeren als ze 18 jaar worden automatisch voor dezelfde zorgverzekering als hun ouders. Denk goed na over wat je wilt verzekeren. Zicht heeft een speciale zorgverzekering voor jongeren van Stad Holland, met daarin een aantal punten die jij misschien heel belangrijk vindt:

 • Vanaf € 153,- per maand (basis + aanvullende verzekering).
 • Vrije zorgkeuze.
 • Een handige app.
 • Declaraties worden snel uitbetaald.
 • Aanvullende verzekering, speciaal voor jongeren, met onder andere vergoedingen voor anticonceptie, spoedeisende zorg in het buitenland, tandarts (€ 68,-) en reisvaccinaties.

man-jongeren zorgverzekering-particulier

Tip: Zorgtoeslag

Waarschijnlijk heb je recht op zorgtoeslag op het moment dat je 18 jaar wordt. Vlak voor je 18e verjaardag krijg je hierover een brief van de belastingdienst. Deze zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de zorgkosten. Je moet het wel zelf aanvragen. Aanvragen van de zorgtoeslag kan op www.toeslagen.nl.

Tip: DigiD aanvragen

Voor het aanvragen van zorgtoeslag is een DigiD nodig. Het aanvragen van je DigiD kan op www.digid.nl. Vraag je DigiD op tijd aan. Het aanvragen van je DigiD duurt namelijk ongeveer 5 werkdagen, omdat de activeringscode met de post wordt toegestuurd.

We regelen het voor je

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
644 beoordelingen
 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Vanaf 2023 is er geen collectiviteitskorting op de basisverzekering toegestaan. Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandartsverzekering is nog wel toegestaan. Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op sommige zorgverzekeringen.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.