WOZ en de belastingaangifte

Hoe zit het met WOZ en de belastingaangifte? Bij de aangifte inkomstenbelasting (IB-aangifte) moet u de waarde van uw woning opgeven. De belastingdienst ziet de eigen woning namelijk als een vorm van inkomen. Die valt daarmee in Box 1. De waarde die u moet opgeven is de WOZ-waarde. Deze vult de belastingdienst al voor u in. Controleer altijd of deze juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Gebruik de WOZ-beschikking van januari 2020

Voor uw belastingaangifte moet u de WOZ-beschikking gebruiken die u vorig jaar heeft ontvangen. Hier gaat het vaak fout. Veel mensen gebruiken de laatste WOZ-beschikking die ze hebben ontvangen.

Niet de gehele WOZ-waarde wordt gezien als inkomen

Natuurlijk ziet de belastingdienst niet de gehele waarde van de woning als inkomen. Zij gaan uit van een bepaald percentage. Dit wordt ook wel het eigenwoningforfait genoemd.

Bijvoorbeeld: bij een woning met een WOZ-waarde van €400.000, wordt €1.800 opgeteld bij uw inkomen.

Alleen uw hoofdverblijf telt als inkomen

Alleen de woning die u zelf bewoont telt mee bij de vaststelling van uw inkomen.
Heeft u bijvoorbeeld een tweede woning als vakantiehuis? Ook daar betaalt u belasting over. Maar de belastingdienst ziet dit als vermogen. Die woning valt dus in box 3. Ook hier is het uitgangspunt de WOZ-waarde.

Meisje op computer – Pensioen en inkomen – Particulier

De gemeentelijke belastingen

Onroerendzaakbelasting

Naast rijksbelasting betaalt u ook nog gemeentelijke belastingen. De belangrijkste is de onroerendzaakbelasting (OZB). De eigenaar van de woning betaalt deze belasting. Huurders betalen dus geen OZB. De hoogte van de belasting is een percentage van de WOZ-waarde.

Rioolbelasting en afvalstoffenheffing

De hoogte van de WOZ-waarde heeft in een aantal gemeentes ook invloed op de hoogte van de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing. Er zijn ook gemeentes die de hoogte van deze heffingen van andere factoren laten afhangen, zoals de grootte van het huishouden. Dit verschilt per gemeente.

Waterschapsbelasting

Naast het Rijk en gemeente mogen ook de waterschappen belasting heffen, de zogenaamde waterschapsbelasting. Hiermee onderhouden zij bijvoorbeeld dijken en zorgen voor schoon water. Het tarief verschilt per waterschap. Ook de waterschappen gebruiken de WOZ-waarde om de hoogte van de belasting te bepalen.

We regelen het voor u

  • Advies op maat
  • Persoonlijk contact
  • Samen met een adviseur
Hypotheken
10
Onze klanten geven ons hypotheekadvies gemiddeld een
9,2
102 beoordelingen